Ευρετήριο Άρθρου

Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις 2014 - ΜΥΦ

(Μηνιαίες καταστάσεις πελατών προμηθευτών & συναλλαγών)

Με βάση τις νέες οδηγίες της ΓΓΠΣ, οι σημαντικότερες αλλαγές από το παρελθόν είναι αυτές του παρακάτω πίνακα.

Τελευταία ενημέρωση: 18/2/14

myf-14vs13

Επειδή το Ultimo προκειμένου να παράγει τα απαιτούμενα στοιχεία δεν περιορίζεται μόνον στο «εμπορικό» τμήμα της εφαρμογής (δηλ. ιστορικό παραστατικών) αλλά «αντιλαμβάνεται» όλα τα απαιτούμενα και από τα λογιστικά άρθρα, θα πρέπει να γίνει κατανοητό τι απαιτείται από πλευράς παραμέτρων και σύνταξης των άρθρων προκειμένου η αποστολή των στοιχείων να γίνεται με βάση τις νέες απαιτήσεις.

Τι αλλάζει στο Ultimo

Η μέχρι τώρα ενότητα διαχείρισης της ΜΥΦ διατηρείται κάτω από την επιλογή Α11 προκειμένου να μπορεί να εκδοθεί η ΜΥΦ του 2013 ή για οποιοδήποτε λόγο κάποιος επιθυμεί να «τρέξει» τις διαδικασίες για άλλη προγενέστερη χρήση. Επίσης η διαδικασία αυτή ενημερώνει ειδικά μηνιαία στατιστικά στην ενότητα πελάτες.

Για τις νέες απαιτήσεις προστέθηκε η επιλογή Α10 η οποία στις περισσότερες εγκαταστάσεις μπορεί να λειτουργεί παράλληλα και ανεξάρτητα από την Α11.

Αναφορές

Τυποποιημένες Αναφορές

Α1. Καταστάσεις για ΔΟΥ

Α10. Μηνιαίες Συγκ/κές καταστάσεις Πελ/Προμ.

Α11. Ετήσιες Συγκ/κές καταστάσεις Πελ/Προμ.

Παραμετροποίηση

Ας αρχίσουμε τώρα να ορίζουμε τα απαραίτητα.

Επιλέξτε ή πληκτρολογήστε την A10 από το κεντρικό μενού. Θα σας ζητηθεί να ορίσετε λογιστήριο και μήνα αναφοράς. Μόλις το ορίσετε θα ενεργοποιηθεί ένα παράθυρο παρεμφερές με αυτό που ήδη γνωρίζετε.

myf-14-main

Πατήστε το κουμπί [Στοιχεία εταιρίας] και ορίστε το κατάλληλο υποκατάστημα ή αφήστε κενό εάν κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Αν τηρείτε βιβλία εσόδων-εξόδων τσεκάρετε την επιλογή Υποβάλλονται Τριμηνιαίες καταστάσεις Αγορών/Δαπανών προκειμένου το Ultimo να ενεργοποιήσει τη δυνατότητα τριμηνιαίων υποβολών αγορών. Ολοκληρώστε πατώντας [Ok]

Πατήστε τώρα το κουμπί [Κριτήρια Σάρωσης]