Εκτύπωση

Σύμβαση Αναβαθμίσεων

Ποιος και γιατί την χρειάζεται

 • Οι χρήστες που επιθυμούν να αναβαθμίζουν συνεχώς το software που αγόρασαν και να εκμεταλλεύονται τις νέες δυνατότητες που παρέχονται.
 • Οι χρήστες που επιθυμούν να έχουν τη συνεχή και αξιόπιστη υποστήριξη της ΣΥΝΠΑΝ.

Τι περιλαμβάνει

 • Νέες εκδόσεις (versions/releases) των προγραμμάτων που έχουν αγοραστεί.

Στις νέες εκδόσεις μπορεί να περιλαμβάνονται:

  • προσθήκες νέων δυνατοτήτων,
  • καλύτερη αξιοποίηση των νέων μηχανημάτων,
  • βελτιώσεις
  • αποκατάσταση δυσλειτουργιών.

Οι νέες εκδόσεις των προγραμμάτων δεν κυκλοφορούν σε τακτά χρονικά διαστήματα και ούτε δεσμεύεται η ΣΥΝΠΑΝ ως πρός τον συνολικό αριθμό των νέων εκδόσεων που θα κυκλοφορήσει. Συνήθως όμως ο αριθμός αυτός υπερβαίνει τις τέσσερις κάθε χρόνο.

Κάθε πακέτο δεν ανανεώνεται επ'άπειρον. Φτάνει κάποιο σημείο που η φιλοσοφία του θα πρέπει να αλλάξει ριζικά προκειμένου να εναρμονιστεί με την πλέον σύγχρονη τεχνολογία. Ετσι αντικαθίσταται από κάποιο άλλο που καλύπτει τουλάχιστον τις δυνατότητες του παλαιού πακέτου. Η σύμβαση αναβαθμίσεων εξασφαλίζει στον πελάτη το χαμηλότερο δυνατό κόστος αντικατάστασης του παλαιού με το νέο πακέτο.

 • Άμεση τηλεφωνική υποστήριξη.

Οι χρήστες με σύμβαση αναβαθμίσεων έχουν προτεραιότητα κατά την τηλεφωνική υποστήριξη. Το πρόβλημά τους θα αντιμετωπίζεται άμεσα εφόσον αυτό είναι δυνατό. Σε περίπλοκα προβλήματα θα καταβάλλεται προσπάθεια αντιμετώπισης μέσα στην ίδια ημέρα. Η διάρκεια και η συχνότητα της υποστήριξης είναι αντίστοιχη με αυτή που περιγράφεται παραπάνω (Υπηρεσίες που καλύπτονται με την αγορά προγράμματος).

  • Έκπτωση περίπου 20% στον τιμοκατάλογο υπηρεσιών.
  • 12μηνη διάρκεια σύμβασης.

Πόσο κοστίζει

 • Είναι δωρεάν κατά τους 6 πρώτους μήνες μετά την αγορά του κάθε πακέτου.
 • Μετά την πάροδο των 6 μηνών το κόστος τις σύμβασης αναβαθμίσεων ορίζεται από τον τιμοκατάλογο αναβαθμίσεων που ισχύει την αντίστοιχη περίοδο. Το ποσό καταβάλλεται την πρώτη ημέρα της καλυπτόμενης περιόδου.
 • Σε περίπτωση που ο χρήστης ζητήσει σύμβαση αναβαθμίσεων ενώ δεν είχε καλύψει για μια σημαντική χρονική περίοδο, τότε θα του ζητηθεί να καλύψει και την περίοδο αυτή. Φυσικά η αναδρομική χρέωση δεν μπορεί να ξεπεράσει ποτέ την τιμή πώλησης του πακέτου.