Εκτύπωση

Σύμβαση Υποστήριξης

Ποιος και γιατί το χρειάζεται

 • Χρήστες με περίπλοκες ή υψηλές απαιτήσεις που απαιτούν συνεχή παρακολούθηση.
 • Χρήστες με εξειδικευμένες ή ρευστές απαιτήσεις που έχουν ανάγκη από συνεχή παρακολούθηση.
 • Εταιρίες/οργανισμοί που θέλουν να εξασφαλίσουν stand-by προσωπικό υποστήριξης της ΣΥΝΠΑΝ ακόμη και για εξωτερική υποστήριξη.
 • Εταιρίες που απαιτούν περιοδικό εσωτερικό έλεγχο.
 • Εταιρίες/οργανισμοί που δεν επιθυμούν να εξαρτώνται από το προσωπικό τους για τη συντήρηση των εφαρμογών τους.
 • Πελάτες που χρειάζονται λίγο από όλα τα παραπάνω.

Τι περιλαμβάνει

Το τι ακριβώς περιλαμβάνει μία σύμβαση υποστήριξης εξαρτάται από τις απαιτήσεις του κάθε πελάτη. Ικανοποιητική υποστήριξη σημαίνει κατ 'αρχήν ευελιξία στην κάλυψη των αναγκών που σπάνια μπορούν όλες να προβλεφθούν. Ανεξάρτητα από ειδικές απαιτήσεις τα παρακάτω περιλαμβάνονται σε οποιαδήποτε σύμβαση υποστήριξης.

 • Άμεση τηλεφωνική υποστήριξη
 • Άμεση σύνδεση με modem
 • Επίσκεψη EXPRESS τεχνικού εντός της ημέρας.
 • Έκπτωση περίπου 40% στον τιμοκατάλογο υπηρεσιών για λοιπές υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται στην υπάρχουσα συμφωνία
 • 6μηνη ή 12μηνη διάρκεια συμβολαίου.

Συμπληρωματικά μπορούν να απαιτηθούν:

 • Προγραμματισμένες τακτικές επισκέψεις
 • Consulting
 • Εξασφάλιση stand-by τεχνικών
 • Σταδιακή ανάπτυξη συστημάτων
 • Άλλες υπηρεσίες που θα προκύψουν

Πόσο κοστίζει

Ορίζεται κατόπιν συμφωνίας, ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη. Οι καταβολές είναι μηνιαίες και η διάρκεια τουλάχιστον 6 μήνες. Σε περίπτωση που απαιτηθεί υπέρβαση της συμφωνίας τότε θα ισχύσει ο τιμοκατάλογος υπηρεσιών με έκπτωση περίπου 40%. Φυσικά εάν οι υπερβάσεις αυτές γίνονται συχνά, τότε πιθανόν να συμφέρει τον πελάτη να ζητήσει αναπροσαρμογή της συμφωνίας έτσι ώστε αυτή να καλύπτει τις πρόσθετες απαιτήσεις.