Εκτύπωση

Δωρεάν Υπηρεσίες

(Υπηρεσίες που καλύπτονται με την αγορά)

Τι περιλαμβάνουν

  1. Εκπαίδευση ορισμένων ωρών (αναλόγως με το πρόγραμμα) στα γραφεία της ΣΥΝΠΑΝ.
  2. Βοήθεια κατά την εγκατάσταση απλών παραμέτρων.
  3. Συμβουλές οργάνωσης (1-2 ώρες) και τρόπου αντιμετώπισης ορισμένων θεμάτων ανάλογα με τις δραστηριότητες του χρήστη.
  4. Τηλεφωνική υποστήριξη (εφόσον αντιμετωπίζεται τηλεφωνικά το πρόβλημα).
  5. On-line συνδεση μέσω διαδικτύου.

Πόσο κοστίζουν

Τίποτε, οι παρεχόμενες υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν με την αγορά κάθε νέου πακέτου.

(Σημ. Η λέξη "αγορά" χρησιμοποιείται καταχρηστικά μια και δεν αγοράζεται ποτέ το πακέτο παρά μόνον το δικαίωμα χρήσης του).