Εκτύπωση

Μεμονωμένες Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Συντήρησης

Ποιός και γιατί τις χρειάζεται

  • Χρήστες που δεν ακολουθούν τις οδηγίες των εγχειριδίων χρήσης.
  • Χρήστες που αντιμετωπίζουν μηχανικά προβλήματα (διακοπές ρεύματος, βλάβες δίσκου κ.λπ.)
  • Χρήστες που μεταφέρουν τα δεδομένα τους σε άλλους υπολογιστές.

Τι περιλαμβάνουν

  • Συντήρηση αρχείων (αφαίρεση περιττών στοιχείων, έλεγχος διπλοκαταχωρήσεων, επαναδημιουργίες αρχείων, έλεγχος σχεσιακών συνδέσεων κ.λπ.)
  • Δημιουργία και επαναφορά αντιγράφων ασφαλείας (backup/restore)
  • Τηλεϋποστήριξη με modem

Εκπαίδευση

Ποιός και γιατί την χρειάζεται

  • Χρήστες που δεν επιθυμούν να διαβάσουν τα εγχειρίδια χρήσης (manual).
  • Χρήστες που δεν έχουν εκπαιδευτεί (νέοι υπάλληλοι).
  • Χρήστες που επιθυμούν συμπληρωματική εκπαίδευση.
  • Χρήστες που επιθυμούν να αξιοποιήσουν προηγμένες δυνατότητες των προγραμμάτων.
  • Managers που απαιτούν ενημέρωση σε θέματα που τους αφορούν.

Τι περιλαμβάνει

  • Ειδικά σεμινάρια αναλόγως του επιπέδου και του αντικειμένου.
  • Ατομική εκπαίδευση.

Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης

Ποιός και γιατί τις χρειάζεται

  • Οσοι αντιμετωπίζουν μηχανικά προβλήματα (προβλήματα hardware & firmware).
  • Χρήστες που έχουν συστήματα ελλειπώς εγκατεστημένα, (παραλήψεις ή λάθη αρχικής εγκατάστασης, προβληματικά μηχανήματα, προβληματικές συνδέσεις, απροστάτευτα μηχανήματα κ.λπ).
  • Χρήστες που έχουν υπόνοιες ότι το σύστημά τους έχει προσβληθεί απο ιό.
  • Εταιρίες που κάνουν επεκτάσεις.

Τι περιλαμβάνουν

  • Ελεγχος hardware, λειτουργικού συστήματος, αρχείων, δίσκων κ.λπ.
  • Διάγνωση προβλημάτων.
  • Εγκατάσταση δίσκων, λειτουργικού συστήματος, δικτύου, σταθμών εργασίας.

Η πολιτική της ΣΥΝΠΑΝ στο θέμα της τεχνικής υποστήριξης σε ότι αφορά το hardware (μηχανήματα) είναι ότι την πρωτοβουλία και ευθύνη θα πρέπει να έχει ο αντιπρόσωπος/ προμηθεύτρια εταιρία. Η ΣΥΝΠΑΝ συνιστά την υπογραφή συμβολαίων συντήρησης με τους προμηθευτές των μηχανημάτων που λογικά είναι οι πλέον ειδικοί στην τεχνική υποστήριξη εφόσον τα αντιπροσωπεύουν. Σε περίπτωση που αποτύχουν αυτοί, ή εγκαταλείψουν τον πελάτη, η ΣΥΝΠΑΝ είναι διατεθειμένη να υποστηρίξει τον πελάτη με το καλύτερο τρόπο. Η ΣΥΝΠΑΝ δεν αναλαμβάνει επισκευές μηχανημάτων, όμως μπορεί να προβεί σε διάγνωση του προβλήματος και να αναλάβει το συντόνισμό της επισκευής.


Υπηρεσίες Οργάνωσης

Ποιός και γιατί τις χρειάζεται

  • Χρήστες με περίπλοκες ή υψηλές απαιτήσεις.
  • Χρήστες με εξειδικευμένες απαιτήσεις.
  • Μεγάλες εταιρίες/οργανισμοί.
  • Εταιρίες που απαιτούν εσωτερικό έλεγχο.
  • Εταιρίες που επιθυμούν να μηχανογραφηθούν.

Τι περιλαμβάνουν

  • Consulting Προσαρμογής στη Μηχανοργάνωση.
  • Σχεδιασμό δικτύου.
  • Μελέτη System Managment, software & hardware.
  • Mελέτη σκοπιμότητος.
  • Συντονισμό εγκαταστάσεων.
  • Αξιολόγηση προσωπικού.
  • Παρακολούθηση - Follow-up δραστηριοτήτων στον πελάτη.

Πόσο κοστίζουν

Οι τιμές της κάθε υπηρεσίας υπάρχουν αναλυτικά στον τιμοκατάλογο της ΣΥΝΠΑΝ. Συνήθως η μονάδα μέτρησης είναι η ανθρωποώρα. Οταν ισχύει αυτό, η ελάχιστη χρέωση είναι η μία ώρα. Η χρέωση της ώρας δεν υποδιαιρείται (π.χ. απασχόληση διάρκειας 2ω 20' χρεώνεται με 3 ώρες). Φυσικά υπερβάσεις 5 - 10 ' δεν λαμβάνονται υπ'όψη. Σε περίπτωση εξωτερικών επισκέψεων συνυπολογίζεται ο χρόνος μετακίνησης. Προκειμένου για την επαρχία και εφόσον η επίσκεψη δεν εντάσσεται σε προγραμματισμένη περιοδεία, υπάρχει ειδική χρέωση ανάλογα με την περιοχή.