Ευρετήριο Άρθρου

 

 

Επιπλέον δυνατότητες

puzzle

Αυτόματη ενημέρωση Λογιστικής και Αποθήκης

Για ακόμη πιο ολοκληρωμένη οργάνωση, επωφεληθείτε από τη δυνατότητα σύνδεσης του ServiceMan με το προσιτό εμπορικό-λογιστικό πρόγραμμα ULTIMO ERP, που ενσωματώνει είκοσι χρόνια εμπειρίας.  Η επικοινωνία με το σύστημα ERP είναι αυτόματη (χωρίς γέφυρες) και συνεχής.  Το ServiceMan έτσι αποκτά εξαιρετικές πρόσθετες δυνατότητες όπως :

 • διαχείριση αποθηκών με πλήρεις δυνατότητες αναφορών για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, εμπορεύματα, συσκευές πελατών, κλπ.

 • γενική και αναλυτική λογιστική, με αυτόματες ενημερώσεις από τις κινήσεις αποθήκης

 • αυτόματη έκδοση όλων των απαιτούμενων παραστατικών κατά την παράδοση της συσκευής (Δ.Α συσκευής, ΤΔΑ ανταλλακτικών, Τιμ. Παρ. Υπηρεσιών, Αποδείξεις Λιανικής κλπ.

 • αυτόματη εισαγωγή στοιχείων όπως των τιμολογίων προμηθευτών για αυτόματη ενημέρωση της αποθήκης

 • αυτόματη τιμολόγηση εγγυήσεων προς τον αντιπρόσωπο

 • βάσεις δεδομένων με στοιχεία πελατών, προμηθευτών και συνεργατών, συνδεόμενες με διευθυνσιογράφο και με πλήρη δυνατότητα αναφορών

 • σύνδεση με φορολογικούς μηχανισμούς για έκδοση παραστατικών

Και ακόμη, η on-line αυτόματη ενημέρωση μειώνει σημαντικά τα λογιστικά κόστη, αυτοματοποιεί τελείως την έκδοση παραστατικών, μηδενίζει ουσιαστικά τα δυσβάσταχτα πρόστιμα από μοιραία λάθη και εξασφαλίζει αξιοπιστία στην ενημέρωση και πληροφόρηση.

 

WebEnabled

ServiceMan CLoud Srevices

Προαιρετικά διατίθενται οι ακόλουθες cloud δυνατότητες:

 • Repair Tracking για παρακολούθηση, μέσω internet, της πορείας επισκευής από τον ίδιο τον πελάτη

 • Αυτοματοποιημένη αποστολή SMS για ενημέρωση των πελατών

 • Ηλεκτρονική ερώτηση εγγύησης προς τον αντιπρόσωπο για περιπτώσεις που δεν υπάρχουν αποδεικτικά αγοράς

(απαιτείται σύνδεση internet στους σταθμούς που κάνουν χρήση) 

Αλλες ευκολίες

Όπως όλες οι εφαρμογές xWin32 της ΣΥΝΠΑΝ, έτσι και το ServiceMan διαθέτει διάφορα εργαλεία γενικής χρήσης. Κάποια από αυτά είναι μικρά και κάποια άλλα ολόκληρες εφαρμογές.  Όλα όμως είναι πολύτιμα. Ένα μικρό δείγμα από αυτά που περιλαμβάνει το ServiceMan είναι :

 • Ημερολόγια – Αgenda υποχρεώσεων και προγραμματισμού, ημερολόγια με υπολογισμό διαφοράς σε μέρες μεταξύ δύο ημερομηνιών καθώς και ανεύρεσης ημερομηνιών με προσθαφαιρέσεις ημερών ή μηνών

 • Εορτολόγιο με όλες τις αργίες και ονομαστικές εορτές, καθώς και δυνατότητα καταχώρησης επετείων, γενεθλίων κλπ., για υπενθύμιση

 • Χρονομέτρη, που επιτρέπει μέτρηση χρόνου απασχόλησης και εισαγωγή αντίστοιχων σχολίων

 • Calculator 16 ψηφίων

 • Eπιλεκτική εκτύπωση παραθύρων (αντίστοιχο του παλιού καλού printscreen) και πινάκων σε γραφική μορφή που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σαν πρόχειρο αποδεικτικό ή αναφορά.

 • Δυνατότητες εξαγωγής στοιχείων σε διάφορες μορφές, για χρήση με άλλα προγράμματα (Excel, κλπ.).