Ευρετήριο Άρθρου

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Στην παραλαβή της συσκευής μπορούμε να κάνουμε τα εξής:

 • καταχώρηση στοιχείων συσκευής, εγγύησης, πελάτη και ποσού προκαταβολής που τυχόν κατέβαλε ο πελάτης,
 • καταχώρηση της κατάστασης της συσκευής και της συσκευασίας μέσα από τυποποιημένους πίνακες, καθώς και τυχόν ενδείξεων για υπαιτιότητα πελάτη ή για πιθανό σπάσιμο κατά τη μεταφορά,
 • καταχώρηση των στοιχείων των παραστατικών που προσκομίζει ο πελάτης για την εγγύηση (μπορούμε ακόμη να τα εισάγουμε με σκάνερ σαν εικόνες και να τα συνδέσουμε με τη συγκεκριμένη επισκευή),
 • έλεγχο προηγούμενων επισκευών, για καλύτερη συνεννόηση με τον πελάτη,
 • ελέγχους πολιτικής (π.χ. διάρκεια εγγύησης), κλεμμένων συσκευών και προειδοποιήσεις ειδικών διαδικασιών (π.χ. μόνο αντικατάσταση με επισκευασμένο),
 • καταχώρηση συμπτωμάτων, σχολίων καθώς και παρελκομένων, με γρήγορη επιλογή μέσα από τυποποιημένους πίνακες,
 • καταχώρηση επιθυμίας προϋπολογισμού,
 • συμπλήρωση ένδειξης για παραλαβή εκτός εργαστηρίου,
 • εκτύπωση Δελτίου Ποσοτικής Παραλαβής (για τον πελάτη),
 • εκτύπωση Δελτίου Επισκευής για τον τεχνικό, όπου συμπληρώνει τα ανταλλακτικά και τις λεπτομέρειες της εργασίας επισκευής (αν δεν τα καταχωρεί απ’ ευθείας).
 • παραλαβή συσκευής για άλλο λόγο (π.χ. επίδειξη, φύλαξη)
Κατά την παράδοση μίας συσκευής, το σύστημα ελέγχει:
 • τα στοιχεία εγγύησης,
 • τις αναλύσεις επισκευών,
 • τα στοιχεία του πελάτη,
 • αν έχουμε εισπράξει προκαταβολή (για να μας δείξει το ποσό που πρέπει να εισπράξουμε),

και προχωρά αυτόματα στην έκδοση όλων των αντίστοιχων παραστατικών. Δεν χρειάζεται να ξαναπληκτρολογήσουμε ονόματα, μοντέλα συσκευών, περιγραφές, αξίες, ΦΠΑ, αφού το σύστημα τα γνωρίζει.

Μπορούμε φυσικά να επιλέξουμε κάποια στοιχεία που σχετίζονται με την παράδοση, όπως π.χ. εναλλακτική διεύθυνση παράδοσης, τον σκοπό διακίνησης κλπ, καθώς επίσης και κάποια κοινά σχόλια που θα τυπωθούν σε όλα τα παραστατικά.

Ακόμη, μπορούμε να καταχωρήσουμε έκπτωση (σε ευρώ ή ποσοστιαία) που αποφασίζουμε την τελευταία στιγμή .

Τέλος, μεγάλη διευκόλυνση μας παρέχει η δυνατότητα για μαζικές παραδόσεις συσκευών που ανήκουν στον ίδιο πελάτη, με μία κίνηση, κάτι που αποτελεί συχνή απαίτηση στα service που επισκευάζουν συσκευές για λογαριασμό μεγάλων καταστημάτων. Για την περίπτωση που οι συσκευές δεν μπορέσουν τελικά να παραδοθούν, το σύστημα προβλέπει την μαζική ακύρωση παράδοσης τους.