xwage1

Η Agenda μπορεί να λειτουργήσει είτε σαν αυτόνομο πρόγραμμα εξυπηρετώντας πλήθος αναγκών οργάνωσης και πληροφόρησης, είτε συνδεδεμένη on-line με τα άλλα υποσυστήματα του ULTIMO ERP προσφέροντας μοναδικές δυνατότητες.

Σαν αυτόνομη εφαρμογή η Agenda γίνεται μόνιμος σύντροφος των γιατρών, δικηγόρων, και πλήθους ελεύθερων επαγγελματιών ή ιδιωτών, που θέλουν να οργανώσουν την πελατεία τους, τους προμηθευτές, τα ραντεβού, τις υποχρεώσεις, τους λογαριασμούς, την αλληλογραφία τους, ακόμη και τις δημόσιες σχέσεις τους.

Στην επιχείρηση συνδεδεμένη με άλλα υποσυστήματα του ULTIMO ERP, η Agenda γίνεται ο απαραίτητος συνεργάτης στη γραμματεία, στο λογιστήριο, ακόμη και στο τμήμα marketing. Χάρη στην προσαρμοστικότητα, φιλικότητα και τέλος τη δύναμη πληροφόρησης της Agenda, καθημερινά ανακαλύπτονται από τους πελάτες μας καινούργιες εφαρμογές.

Επιτρέπει την πλήρη παρακολούθηση ατόμων, εταιριών, οργανισμών κ.λπ. με οποιαδήποτε μορφή πληροφοριών. Παρέχονται παραμετρικά πεδία για συμπλήρωση συγκεκριμένων στοιχείων, ενώ συγχρόνως μεγάλα κείμενα μπορούν να συνοδεύουν κάθε άτομο, με ιστορικά ή άλλα στοιχεία και όση ανάλυση επιθυμεί ο χρήστης χωρίς περιορισμούς καθώς και πλήθος άλλων αρχείων φωτογραφιών κ.λπ.

Τα ΟΝΟΜΑΤΑ συνδέονται on-line με τις υπόλοιπες εφαρμογές των συστημάτων ULTIMO και σ90 αρμονικά, με γνήσια σχεδίαση relational database, χωρίς γέφυρες και προσωρινά αρχεία και προπαντός τηρώντας τη μοναδικότητα των πληροφοριών. Τα υποσυστήματα "Πελάτες", "Έκδοση παραστατικών" κ.λπ. που ενδέχεται να προστεθούν, δεν διατηρούν πληροφορίες που μπορούν να βρεθούν στα ΟΝΟΜΑΤΑ. Έτσι εξασφαλίζεται η ακεραιότητα της βάσης δεδομένων, η ταχύτητα επεξεργασίας, η ευελιξία άντλησης στοιχείων και τέλος η οικονομία στους χώρους αποθήκευσης.

Όμως η προηγμένη σχεδίαση του συστήματος αποδίδει ακόμη εντυπωσιακότερα με το σύστημα query. Που σημαίνει δυναμική πληροφόρηση χωρίς συμβιβασμούς με απεριόριστα κριτήρια/συνθήκες επιλογής ονομάτων. Για παράδειγμα μπορείτε να ζητήσετε μία κατάσταση με τα ονόματα αυτών που κατοικούν στους δρόμους Ακαδημίας, Πανεπιστημίου ή Πατησίων που δεν έχουν επικοινωνήσει μαζί σας το τελευταίο τρίμηνο και εμφανίζουν κάποια εκκρεμότητα στις συμφωνίες σας. Ποιο άλλο πρόγραμμα μπορεί να σας προσφέρει κάτι τέτοιο;

Ανεύρεση και πρόσβαση σε όνομα ή καρτέλα μέσα από browsers

 • με πληκτρολόγηση οποιασδήποτε εναλλακτικής επωνυμίας
 • με τμήμα επωνυμίας αναζήτησης
 • με αδιάφορη την πληκτρολόγηση ελληνικών ή λατινικών
 • με πληκτρολόγηση κωδικού λογαριασμού ή πελάτη
 • με οποιοδήποτε στοιχείο / πεδίο σταθερό ή παραμετρικό

σχεδόν όλες οι παραπάνω δυνατότητες πρόσβασης προσφέρονται στα συνεργαζόμενα υποσυστήματα π.χ. κατά την καταχώρηση λογιστικών εγγραφών, κατά την τιμολόγηση, ή σε οποιοδήποτε σημείο απαιτείται λογαριασμός, (πελάτης, προμηθευτής κ.λπ.)

  • Ενσωματωμένος ετικετογράφος με το σύστημα query
  • 1.000.000 καρτέλες (ονόματα) ανά φάκελο
  • Η ταξινόμηση ελληνικών - λατινικών ονομάτων γίνεται με ομοιογένεια ( π.χ. ο "ΑΔΑΜΟΥ" ταξινομείται δίπλα στον "ADAMS INC." )

 


ΟΝΟΜΑΤΑ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΓΡΑΦΟΣ)

Δυνατότητα Lite Full  
Ελεύθερο κείμενο σε κάθε εγγραφή για κάθε όνομα Ναι Ναι Καταχωρείται με επεξεργαστή κειμένου
Σύνδεση ενός ονόματος με απεριόριστο αριθμό εγγράφων (π.χ. Word, Excel, Corel), εικόνων, φωτογραφιών, σχεδίων, video clip και λοιπών πολυμέσων (multimedia) Οχι Ναι Περιλαμβάνεται το πλήρες σύστημα OMNIBUS
Αυτόματη αποστολή e-mail Ναι Ναι Με το δικό σας mailer
On-line ανταπόκριση με Λογιστική, Πελάτες, Προμηθευτές Ναι Ναι Εφόσον υπάρχει ή προστεθεί αργότερα module Λογιστικής ή Πελατών/Προμηθευτών.
Άμεση αξιοποίηση σε περίπτωση μελλοντικής προσθήκης Εμπορικο-λογιστικού συστήματος Ναι Ναι Δεν θα χρειαστεί να ξαναπληκτρολογήσετε τα στοιχεία πελατών ή προμηθευτών σας, ούτε θα έχετε διπλά στοιχεία.
Σύνδεση με Εορτολόγιο Οχι Ναι Με δυνατότητα έκδοσης καταστάσεων εορταζόντων οποιασδήποτε περιόδου
Αυτόματο σύστημα προειδοποιήσεων υποχρεώσεων Οχι Ναι
Δυνατότητα σύνδεσης με έκδοση παραστατικών Ναι Ναι Mε on-line ενημέρωση και έλεγχο
Παραμετρικά οριζόμενα πεδία και άλλες πληροφορίες Ναι Ναι Προσαρμόζεται στις ανάγκες πληροφόρησης του χρήστη
Εναλλακτικές επωνυμίες του ίδιου προσώπου Ναι Ναι Αναζήτηση μέσω άπειρου αριθμού εναλλακτικών επωνυμιών
Σύνδεση εγγραφών Οχι Ναι Σχετιζόμενες εγγραφές μπορούν να συσχετιστούν αλυσιδωτά (π.χ. Διεύθυνση και πλήρη στοιχεία εταιρίας, εργοστασίου, αντιπροσώπου, οικίας, εξοχικού κ.α.)
Παραμετρικές κατηγορίες συνδέσεων Οχι Ναι Εκτός από τις τυποποιημένες: «Εναλλακτική διεύθυνση», «διεύθυνση λογιστηρίου» και «διεύθυνση παράδοσης» ο χρήστης μπορεί να ορίσει ειδικές ομαδοποιήσιμες κατηγορίες.
Ομοιογενής ταξινόμηση λατινικών / ελληνικών ονομάτων Ναι Ναι Ομόηχα ονόματα ταξινομούνται μαζί ανεξάρτητα χαρακτήρων
Παραμετρική ομαδοποίηση ονομάτων διευθυνσιογράφου Ναι Ναι Απεριόριστος αριθμός απλών ή σύνθετων ομαδοποιήσεων
Εντελώς παραμετρικές ταξινομήσεις Ναι Ναι Απεριόριστος αριθμός απλών ή σύνθετων ταξινομήσεων
Σάρωση εγγραφών βάσει παραμετρικών κριτηρίων Ναι Ναι Απεριόριστος αριθμός απλών ή σύνθετων κριτηρίων
Παράλληλα φίλτρα 1 6 Με επιλογή από λεξικό δεδομένων (data dictionary)
Σάρωση εγγραφών με μάσκες πεδίων Ναι Ναι Σάρωση οποιουδήποτε στοιχείου με μάσκα
Στατιστικά στοιχεία Ναι Ναι Πλήθος δυνατοτήτων άντλησης στατιστικών στοιχείων
Σύνδεση με ετικετογράφο Ναι Ναι Σύνδεση και με query για επιλεκτική εκτύπωση

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

 • Δυνατότητα απλής παρακολούθησης γραμματίων και επιταγών με πλήρη στοιχεία (ημερομηνίες έκδοσης, λήξης κ.ά.)
 • Απεριόριστος αριθμός εγγραφών ανά ημέρα
 • Δυνατότητα ελέγχου ταμειακής ρευστότητας/cash-flow για οποιαδήποτε ημέρα
 • Δυνατότητα κατάστρωσης ταμειακού προγράμματος
 • Ελεύθερο κείμενο σε κάθε εγγραφή ημέρας ή ώρας
 • Παραμετρική κωδικοποίηση αξιών
 • Μέχρι τρεις αξίες συνοδεύουν κάθε εγγραφή
 • Γεννήτρια προγραμματισμένων εγγραφών σε τακτές περιόδους (π.χ. κάθε δεύτερη Παρασκευή)
 • Δυνατότητα κατηγοριοποίησης εγγραφών από το χρήστη
 • Δυνατότητα δημιουργίας, αποθήκευσης και άντλησης μάσκας κειμένου για τυποποίηση κάποιας κατηγορίας (π.χ. εντολή εκτέλεσης εργασίας)
 • Δυνατότητα προειδοποιήσεων χρήστη μόλις ανοίξει το σύστημά του και εφόσον το επιθυμεί για τις υποχρεώσεις κάποιας χρονικής περιόδου
 • On-line σύνδεση με Εορτολόγιο
 • Δυνατότητα ενδοεπικοινωνίας & αποστολής μηνυμάτων μεταξύ χρηστών, σε συστήματα single και multiuser
 • Δυνατότητα ομαδικών διαγραφών Οθόνη ημερολογίου του προγράμματος Agenda
 • Ιδανικό για
  • Έλεγχο υποχρεώσεων
  • Εξασφάλιση προειδοποιήσεων
  • Προγραμματισμό δραστηριοτήτων
  • Οργάνωση ραντεβού
  • πλή διαχείριση εσόδων-εξόδων
  • Ταμειακό προγραμματισμό
 • και ακόμη...
  • Άμεση ανεύρεση ημέρας, μέσω ενσωματωμένου ημερολογίου (control) που επίσης δίνει τη δυνατότητα υπολογισμού ημερών με σύγκριση δύο ημερομηνιών, αλλά και αντίστροφα δηλ. ανεύρεση της ημερομηνίας (π.χ. 60 εργάσιμες από την επόμενη Τετάρτη.)
  • Σύνδεση με το σύστημα query για ανοιχτή άντληση πληροφοριών ( π.χ. ποια είναι η αξία των γραμματίων πληρωτέων για την επόμενη τριμηνία).

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Περιλαμβάνει τα βασικότερα χριστιανικά ονόματα, κινητές εορτές και αργίες και τις ημερομηνίες που εορτάζονται. Μπορεί να παρακολουθήσει γενέθλια, επετείους ή άλλες ειδικές ημέρες.

Χρονομέτρης
Περιλαμβάνεται επίσης ένα πραγματικά χρήσιμο, απλό και λειτουργικό εργαλείο που με το πάτημα ενός πλήκτρου (όπου και να βρίσκεστε) μπορεί και καταγράφει το χρόνο που αφιερώνετε σε ένα πελάτη, μία εργασία, σε ένα επαγγελματικό τηλεφώνημα ή μία προσωπική συνέντευξη. Δέχεται προσωρινές διακοπές (pause), αποθηκεύει τις μετρήσεις αυτόματα, δέχεται σχόλια σε κάθε μέτρηση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και σαν άμεσο σημειωματάριο.