Ευρετήριο Άρθρου

Θέλω να μάθω για τις δυνατότητες παρακολούθησης στοιχείων εργαζομένων

Θέλω να πάω στην εισαγωγική σελίδα του συστήματος Persona

Persona HRMS


 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ MIΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Υπολογισμοί μισθοδοσίας/παράμετροι

Η εφαρμογή μισθοδοσίας της ΣΥΝΠΑΝ παρέχει τη μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία σε

 • αλλαγές νομοθεσίας,
 • αντιμετώπιση ειδικών απαιτήσεων και
 • ιδιαιτερότητες ορισμένων κλάδων (π.χ. ξενοδοχειακών υπαλλήλων, πωλητών)

Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στη μοναδική σχεδίαση του κορμού της εφαρμογής, ο οποίος αντιμετωπίζει οποιεσδήποτε μεθόδους υπολογισμού. Το πρόγραμμα δεν έχει ενσωματωμένους αλγορίθμους υπολογισμού. Αντίθετα "διαβάζει" τις "προδιαγραφές" που του έχουν οριστεί. Η σύνταξη των προδιαγραφών αυτών μπορεί να γίνει με τους παρακάτω τρόπους:

 • μπορούν να χρησιμοποιηθούν τυποποιημένες μορφές προδιαγραφών τις οποίες διαθέτει η ΣΥΝΠΑΝ Software,
 • μπορούν να συνταχθούν προδιαγραφές από τη ΣΥΝΠΑΝ έτσι ώστε να ικανοποιούν τις εξειδικευμένες απαιτήσεις του χρήστη,
 • παρέχεται η δυνατότητα στον ίδιο το χρήστη να συντάξει μόνος του, εφόσον διαθέτει την εμπειρία, τις απαιτούμενες προδιαγραφές και έτσι να επιβάλλει το δικό του τρόπο συμπεριφοράς της μισθοδοσίας.

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι ότι παρέχει τη δυνατότητα τροποποίησης των προδιαγραφών αυτών, στα μέσα της χρήσης, χωρίς να "χάνεται" το προηγούμενο καθεστώς. Έτσι ο χρήστης μπορεί, όποτε το θελήσει να επανέλθει σε προηγούμενο καθεστώς και να το επανα-δραστηριοποιήσει προκειμένου π.χ. να επαληθεύσει προηγούμενες μισθοδοσίες. Η δυνατότητα αυτή είναι πολύ χρήσιμη σε περιπτώσεις νέων εισφορών, αλλαγών στον τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών κρατήσεων, αλλαγών στην μισθοδοτική πολιτική του οποιουδήποτε εργοδότη, και γενικότερα στην εργασιακή νομοθεσία. (Το πλεονέκτημα αυτής της δυνατότητας βασίζεται στο ότι γίνεται με εύκολο τρόπο η επανέκδοση μέρους ή του συνόλου της μισθοδοσίας οποιασδήποτε περιόδου).

 

Επιλογές απευθείας διαθέσιμες απο το Κεντρικό Μενού

Βασικό μενού επιλογων/διαδικασιών< />

 


Εγγραφές έναρξης

Η δυνατότητα εφαρμογής του προγράμματος στα μέσα της χρήσης χωρίς παρενέργειες ή άλλες ανωμαλίες επιτυγχάνεται χάρη στη διαδικασία "καταχώρηση εγγραφών έναρξης" κατά την οποία ο χρήστης μπορεί να καταχωρήσει ό,τι "έχει συμβεί" στην προηγούμενη περίοδο είτε χειροκίνητα είτε μηχανογραφικά. Το σύστημα θα σεβαστεί το παρελθόν και θα το λάβει υπόψη προκειμένου να υπολογίσει τις νέες εκκαθαρίσεις.


Περίοδος εκκαθάρισης & Μισθολογικές περίοδοι

Οι εκκαθαρίσεις μπορούν να είναι μηνιαίες, εβδομαδιαίες ή οποιασδήποτε χρονικής περιόδου επιθυμεί ο χρήστης. Η περίοδος εκκαθάρισης μπορεί να είναι διαφορετική για κάθε εργαζόμενο. Το πλήθος των εκκαθαρίσεων που μπορούν να γίνουν για κάθε εργαζόμενο είναι απεριόριστο.


Παραμετρικοί Τύποι αποδοχών

Οι τύποι αποδοχών που αντιμετωπίζει το σύστημα δεν είναι προκαθορισμένοι. Τόσο οι υπολογισμοί όσο και τα πληκτρολογούμενα στοιχεία αποτελούν μέρος κάποιας ομάδας προδιαγραφών οι οποίες μπορεί να είναι

 • αυτές που προτείνει η ΣΥΝΠΑΝ,
 • οι τροποποιημένες από τον χρήστη προδιαγραφές της ΣΥΝΠΑΝ,
 • οι προδιαγραφές της ΣΥΝΠΑΝ και του χρήστη μαζί,
 • οι εντελώς νέες προδιαγραφές του χρήστη με δικούς του τύπους ,
 • οι προδιαγραφές του πελάτη αλλά ενσωματωμένες από την ΣΥΝΠΑΝ.

Στους προεγκατατεστημένους τύπους αποδοχών περιλαμβάνονται οι παρακάτω

 • Τακτικές αποδοχές
 • Προκαταβολές
 • Δώρο Πάσχα
 • Δώρο Χριστουγέννων
 • Επίδομα αδείας
 • Ασθένεια
 • Αναδρομικά
 • Άδεια
 • Εγγραφές έναρξης
 • Συμπληρωματικές αποδοχές
 • Αποζημίωση
 • Αποζημίωση αδείας
 • Εκτός έδρας
 • Επίδομα Ισολογισμού
 • Άδεια Εποχικών
 • Bonus

Αντιμετώπιση επιδομάτων

Το σύστημα αντιμετωπίζει έκτακτα και μόνιμα επιδόματα, κατά περίπτωση οριζόμενα για τον κάθε εργαζόμενο, πέραν αυτών που μπορεί να έχουν ήδη ενσωματωθεί στον μισθό του διότι προβλέπονται από τη σύμβασή του. Τα έκτακτα επιδόματα ορίζονται στις εγγραφές αποδοχών του εργαζόμενου και ισχύουν μόνον για τη συγκεκριμένη εκκαθάριση. Τα μόνιμα επιδόματα ορίζονται στο ιστορικό μεταβολών εργαζομένων και ισχύουν για όλες τις εκκαθαρίσεις.

Τα επιδόματα μπορούν τα τυποποιηθούν και να οριστούν σε σχετικό αρχείο ώστε να είναι εύκολη η επιλογή τους. Κάθε επίδομα συνδέεται με τις εξής σημαντικές πληροφορίες: 1) περιγραφή επιδόματος 2) τρόπος υπολογισμού (π.χ. υπολογισμός στο βασικό μισθό ή στις ακαθάριστες αποδοχές με βάση ποσοστιαία ή απόλυτη τιμή ανά ημέρα ή ώρα εργασίας 3) ποσοστό ή αξία επιδόματος.


Aυτόματες εκκαθαρίσεις

Εκκαθαρίσεις όπως το δώρο του Πάσχα, το δώρο των Χριστουγέννων, το Επίδομα αδείας, η Άδεια, η Αποζημίωση αδείας ή η Αποζημίωση γίνονται αυτόματα χωρίς να απαιτείται πρόσθετη πληκτρολόγηση από το χρήστη. Αυτόματες εκκαθαρίσεις μπορούν να γίνουν για έναν εργαζόμενο, για μια ομάδα εργαζομένων μαζικά ή για όλους τους μισθοδοτούμενους.

Επιπλέον, το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης εκκαθάρισης (αυτόματη μισθοδοσία) μιας συγκεκριμένης περιόδου. Αυτό επιτυγχάνεται με δύο διαφορετικούς τρόπους: 1) με αντιγραφή οποιασδήποτε άλλης περιόδου ή 2) με καταχώρηση μιας εγγραφής η οποία θα χρησιμοποιηθεί ως 'δείγμα' για τη δημιουργία εγγραφών εκκαθάρισης για τους υπόλοιπους εργαζόμενους.

Και στις δύο περιπτώσεις, στη συνέχεια παρέχεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων που μπορεί να διαφοροποιούνται σε σχέση με την προηγούμενη εκκαθάριση ή με την εκκαθάριση 'δείγμα'.


Αναδρομικά

Η αυτόματη έκδοση αναδρομικών έχει αντιμετωπιστεί με τον πλέον αξιόπιστο και ευέλικτο τρόπο. Οι αναδρομικές αποδοχές μπορούν να εφαρμοστούν για οποιοδήποτε λόγο και όχι μόνον για περιορισμένες και τυποποιημένες περιπτώσεις. Πιθανές περιπτώσεις έκδοσης αναδρομικών αφορούν:

 • Αλλαγές νομοθεσίας (σύμβαση εργασίας, Α.Τ.Α, Φ.Μ.Υ) με αναδρομική ισχύ
 • Καθυστερημένη αντίληψη περί αλλαγών νομοθεσίας
 • Αλλαγή πρακτικής ή απαιτήσεων ταμείων ασφάλισης
 • Νέα πολιτική του εργοδότη με αναδρομική ισχύ
 • Εκκρεμείς μεμονωμένες περιπτώσεις που καθυστερούν να εγκριθούν
 • Λάθη που προέρχονται από ελλιπείς δηλώσεις των εργαζομένων
 • Λάθη που προκλήθηκαν κατά την πληκτρολόγηση
 • Διάφορα λάθη για τα οποία επιθυμούμε να τηρηθεί ιστορικό και να μη γίνει απλώς διόρθωση και επανέκδοση.

Υπερωρίες

Οι υπερωρίες μπορούν να κατανεμηθούν σε 15 κατηγορίες. Κάθε κατηγορία χαρακτηρίζεται από τον συντελεστή προσαύξησης που μπορεί να κυμαίνεται από 1 % έως 999,99999 %, από τον χαρακτηρισμό υπολογισμού καθώς και από λεκτικό/περιγραφή που συμπληρώνει ο χρήστης. Έτσι ο χρήστης δε χρειάζεται να θυμάται συντελεστές και μεθόδους υπολογισμού, αλλά απλά επιλέξει τον τύπο υπερωρίας από τον πίνακα που θα προβληθεί την κατάλληλη στιγμή. Η μέθοδος υπολογισμού που διακρίνει την κάθε κατηγορία υπερωρίας ορίζεται παραμετρικά, προκειμένου ο συντελεστής να αντιμετωπιστεί είτε μέσω κλίμακας των κανονικών υπερωριών, που προβλέπει η επιθεώρηση εργασίας, είτε ανεξάρτητα. Οι υπερωρίες που συνεκκαθαρίζονται μαζί με τις τακτικές αποδοχές κατά την ενημέρωση της ΑΠΔ αντιμετωπίζονται όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.


Αντιμετώπιση εκτάκτων περιπτώσεων

Σε ορισμένες σπάνιες περιπτώσεις απαιτείται παράκαμψη των υπολογισμών της μισθοδοσίας όπως αυτοί προβλέπονται από τις προδιαγραφές. Το πρόγραμμα αντιμετωπίζει τις περιπτώσεις αυτές χωρίς δυσάρεστες επιπτώσεις στην ακεραιότητα των λειτουργιών του. Συγκεκριμένα επιτρέπει την παρέμβαση του χρήστη στα αποτελέσματα των υπολογισμών. Οι παρεμβάσεις αυτές παρακολουθούνται από το πρόγραμμα. Είναι δηλαδή πάντα γνωστό σε ποιες εγγραφές έγιναν, ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα που παρήλθε. Τα στοιχεία αυτά ενσωματώνονται και χρησιμοποιούνται από το πρόγραμμα στις μετέπειτα μισθοδοσίες/εκκαθαρίσεις. Παρά το ότι η πρακτική αυτή δεν συνιστάται, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις αποτελεί τη μοναδική ορθή αντιμετώπιση διότι με αυτήν αποφεύγονται οι ασυμφωνίες που θα προέκυπταν από μια παράλληλη χειρόγραφη παρακολούθηση, ασύμβατη με τη μηχανογραφική.


Έλεγχος υπολογισμών

Τα διάφορα αποτελέσματα της μισθοδοσίας παρουσιάζονται μαζί με τα ενδιάμεσα στάδια υπολογισμών που επηρέασαν τα τελικά αποτελέσματα. Έτσι είναι σχετικά εύκολο να ελεγχθεί η οποιαδήποτε εκκαθάριση βήμα προς βήμα. Ακόμα είναι εύκολο να τεθεί σε λειτουργία το σύστημα των υπολογισμών για οποιαδήποτε εγγραφή αποδοχών χωρίς αυτή να κατοχυρωθεί. Έτσι διευκολύνονται οι προσομοιώσεις με εναλλακτικά δεδομένα για την λήψη αποφάσεων από την εργοδοσία.


Δυναμική εκκαθάριση φόρου (εφόσον προβλέπεται από τον νόμο)

Οι προδιαγραφές υπολογισμών της μισθοδοσίας που παρέχονται από τη ΣΥΝΠΑΝ αντιμετωπίζουν δυναμικά τον υπολογισμό του φόρου, εφ΄ όσον χρειαστεί, λαμβάνοντας υπόψη τις προηγούμενες εκκαθαρίσεις. Έτσι σε κάθε εκκαθάριση ο φόρος που παρακρατείται αναπροσαρμόζεται κατά τον δικαιότερο τρόπο, καταλήγοντας στον ακριβή φόρο κατά την τελευταία μισθοδοσία του έτους. Ο φόρος υπολογίζεται αυτόματα με βάση την κλίμακα που ισχύει στο εκάστοτε αρχείο παραμέτρων.


Ασφαλιστικά Ταμεία - Παραμετρικότητα, Ιστορικότητα

Όπως και για τα στοιχεία εργαζομένων, έτσι και στα στοιχεία ταμείων προβλέπεται η τήρηση "Ιστορικού" με καθοριζόμενη περίοδο ισχύος. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ο δυναμικός επανυπολογισμός εκκαθαρίσεων εφόσον κάθε κίνηση - εγγραφή αποδοχών αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη "μεταβολή" Ταμείου (ό,τι δηλαδή ίσχυε τη συγκεκριμένη περίοδο).

Ο καθορισμός παραμέτρων και λοιπών στοιχείων των Ασφαλιστικών Ταμείων γίνεται με απλό τρόπο από τον χρήστη. Για το κάθε ταμείο προβλέπεται ο καθορισμός κωδικού ταμείου, περιγραφής, ποσοστών ή παγίων κρατήσεων και εργοδοτικών εισφορών ανωτάτου και κατωτάτου τεκμαρτού, δωροσήμου, μεθόδου στρογγυλοποίησης, ακόμη και η δυνατότητα καθορισμού ειδικού τύπου υπολογισμού. Επίσης κάθε ταμείο συνδέεται και με τον κωδικό πακέτου κάλυψης που του αντιστοιχεί. Προβλέπεται ο καθορισμός κωδικού ειδικών περιπτώσεων ασφάλισης όπου ορίζεται από το Ι.Κ.Α.


Αντιμετώπιση πολλαπλών χρήσεων

Τα συστήματα Persona, δεν περιορίζουν το χρήστη σε μία χρήση/οικονομικό έτος. Μπορούν να τηρηθούν αναλυτικά και ιστορικά στοιχεία για ένα απεριόριστο αριθμό ετών. Ο χρήστης μπορεί να μεταπηδήσει σε οποιοδήποτε έτος και να το επεξεργαστεί.


 


Persona HRMS


 

 

Πίνακες κωδικών Ο.Σ.Υ.Κ.

Οι απαιτούμενοι από την Α.Π.Δ. κωδικοί Ο.Σ.Υ.Κ ενσωματώνονται στο Persona σε εύκολα διαχειρίσιμους πίνακες. Είναι πάντα διαθέσιμοι προκειμένου ο χρήστης να αναζητήσει και επιλέξει τον κατάλληλο όπου αυτό απαιτείται. Λόγω των συχνών αναθεωρήσεων ο χρήστης μπορεί να "κατεβάσει" μέσω διαδικτύου (internet) τους νέους από την ιστοσελίδα του Ι.Κ.Α. και να τους ενσωματώσει (import) στο Persona. Ακόμη πιο εύκολα μπορεί να κατεβάσει τα νέα αρχεία έτοιμα διαμορφωμένα από το site της ΣΥΝΠΑΝ.


Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) ΙΚΑ

Το Persona παρακολουθεί τα νέα στοιχεία που απαιτεί το ΙΚΑ με βάση τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), όπως:

 • Κωδικός Δραστηριότητας Παραρτήματος (ΚΑΔ)
 • Κωδικός Ειδικότητας ασφαλισμένου όπως προκύπτει από τον Ο.ΣΥ.Κ.
 • Αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
 • Κωδικός πακέτου κάλυψης
 • Ειδικές περιπτώσεις ασφάλισης
 • Ένδειξη πλήρους ωραρίου
 • Ένδειξη αν όλες οι ημέρες είναι εργάσιμες
 • Αριθμός Κυριακών
 • κ.α.

Εκτυπώσεις Α.Π.Δ.

 • Συνοδευτική Αναλυτική κατάσταση του μέσου υποβολής
 • Άλλα συνοδευτικά έντυπα
 • Βοηθητική κατάσταση για τη σύνταξη της αναλυτικής περιοδικής δήλωσης (Α.Π.Δ.)
 • Βεβαίωση εργοδότη

Στην 'Βοηθητική κατάσταση' τυπώνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες που παρακολουθούνται στο σύστημα ώστε ο χρήστης να μπορεί να συμπληρώσει στα ειδικά έντυπα του ΙΚΑ τις σχετικές πληροφορίες. Η παραπάνω κατάσταση είναι χρήσιμη μόνον στις περιπτώσεις που η υποβολή της ΑΠΔ γίνεται με χειρόγραφο σύστημα.


Επεξεργασία Α.Π.Δ.

Για την επεξεργασία Α.Π.Δ υποστηρίζονται οι εξής παράμετροι

 • Επεξεργασία σε επίπεδο μήνα ή τριμήνου
 • Παραγόμενοι τύποι Δήλωσης
  • Κανονική
  • Έκτακτη
  • Επανυποβολή
  • Συμπληρωματική

Με το πέρας της επεξεργασίας, το σύστημα παρέχει στον χρήστη αναλυτικά μηνύματα λάθους ανά εγγραφή.


Δημιουργία ηλεκτρονικού μέσου αποστολής Α.Π.Δ.

Περιλαμβάνονται οι εξής δυνατότητες

 • Προεπισκόπηση των στοιχείων που θα αποσταλούν
 • Παραγωγή αρχείου για/και εγγραφή σε Αρχείο (για "στικάκι/φλασάκι")
 • Παραγωγή αρχείου για e-mail ή CD

 

 


Persona HRMS


 

 

Αντίστροφοι υπολογισμοί

Με την χρήση των "αντίστροφων υπολογισμών" από το καθαρό πληρωτέο ποσό, προκύπτουν οι ακαθάριστες αποδοχές (μισθός ή ημερομίσθιο) ώστε να μπορούν να γίνουν προσομοιώσεις για επικείμενη συμφωνία. Στους αντίστροφους υπολογισμούς λαμβάνονται υπόψη η οικογενειακή κατάσταση του εργαζόμενου και τα ασφαλιστικά ταμεία στα οποία ανήκει. Υπολογίζεται επίσης το κόστος για την επιχείρηση καθώς και ποσοστά - αναλογία καθαρών - μικτών.


Σύνδεση με ρολόι (κάρτας) παρουσίας

Τα συστήματα Persona, συνδέονται με το πρόγραμμα καταγραφής /καταμέτρησης των ωρών εργασίας ORA που αντλεί στοιχεία από ηλεκτρονικούς σταθμούς ωρομέτρησης (card ή proximity readers). Παρέχουν με τον τρόπο αυτό τη δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας των εγγραφών εκκαθάρισης για κάθε εργαζόμενο που κάνει χρήση κάρτας, χωρίς καμία υποχρέωση καταχώρησης των εγγραφών αυτών από το χρήστη.


Σύνδεση με τη λογιστική

Κάθε εκκαθάριση μπορεί να δημιουργήσει λογιστικό άρθρο. Οι προδιαγραφές του λογιστικού άρθρου ορίζονται από το χρήστη και μπορούν να είναι όσο αναλυτικές το επιθυμεί. Παρέχεται η δυνατότητα πλήρους συμβατότητας με το Ενιαίο Λογιστικό Σχέδιο τόσο στη Γενική όσο και την Αναλυτική λογιστική. Το παραγόμενο λογιστικό άρθρο μπορεί να ενημερώσει τη Γενική Λογιστική των συστημάτων ULTIMO της ΣΥΝΠΑΝ με την οποία συνεργάζεται η μισθοδοσία μέσω αυτομάτων διαδικασιών. Τόσο οι κωδικοί των λογαριασμών όσο και τα κριτήρια ενημέρωσής τους ορίζονται παραμετρικά.


Αυτόματη πληρωμή μέσω τραπέζης

Οι εργαζόμενοι μπορούν να πληρωθούν αυτόματα με πίστωση του τραπεζικού τους λογαριασμού (με συνεργαζόμενες τράπεζες). Ο εργοδότης μπορεί να αποστείλει σε κάθε τράπεζα ειδική κατάσταση, ή αρχείο σε δισκέτα ή e-mail με βάση τις προδιαγραφές της συγκεκριμένης τράπεζας. Το σύστημα της Μισθοδοσίας καλεί αυτόματα τον αντίστοιχο driver και παράγει ένα αρχείο έτοιμο να ενημερώσει τον Η/Υ της αντίστοιχης τράπεζας.


Οριστική δήλωση Φ.Μ.Υ.

Υποστηρίζεται η κατά το νόμο υποβολή της οριστικής δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών σε ηλεκτρονική μορφή.


Data Import / Export

Παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής δεδομένων από άλλες πηγές καθώς και εξαγωγής δεδομένων σε άλλες εφαρμογές της ΣΥΝΠΑΝ ή τρίτων. Εξάλλου οποιαδήποτε αναφορά τυποποιημένη ή ειδική μέσω του συστήματος Query μπορεί να εκδοθεί σε μορφή που μπορεί να εισαχθεί σε MS-Excel ή να επικοινωνήσει με άλλη εφαρμογή Windows συμπεριλαμβανόμενων φυσικά των εφαρμογών MS-Office


 


Persona HRMS


 

 

Εκτυπώσεις / Στατιστικά

Το σύστημα καλύπτει όλες τις απαιτούμενες εκτυπώσεις. Όλες οι εκτυπώσεις επιδέχονται τροποποιήσεις λόγω του ότι έχουν δημιουργηθεί με report generator. Ο χρήστης έχει την επιλογή είτε να δημιουργήσει ο ίδιος τις εκτυπώσεις που επιθυμεί, χρησιμοποιώντας το report generator της ΣΥΝΠΑΝ, είτε να παραγγείλει τις εκτυπώσεις αυτές στη ΣΥΝΠΑΝ.

Στις εκτυπώσεις περιλαμβάνονται:

 • Αποδείξεις πληρωμών για έντυπο ή ειδικό φάκελο
 • Μισθοδοτική κατάσταση
 • Κατάσταση Ασφαλιστικών Ταμείων (π.χ. Ι.Κ.Α.)
 • Βοηθητική κατάσταση συμφωνίας ΑΠΔ ΙΚΑ
 • Κατάσταση σταθερών στοιχείων εργαζομένων
 • Κατάσταση ωρών εργασίας
 • Βεβαιώσεις αποδοχών
 • Ημερολόγιο κινήσεων
 • Κατάσταση τελευταίων προοδευτικών
 • Κατάσταση συνόλου αποδοχών
 • Περιοδική δήλωση Φόρου και Χαρτοσήμου
 • Οριστική δήλωση Φόρου και Χαρτοσήμου
 • Λογιστική κατάσταση
 • Καρτέλες αποδοχών εργαζομένων
 • Μητρώο εργαζομένων
 • Περιοδικά Σύνολα ανά εργαζόμενο
 • Κατάσταση Προσληφθέντων
 • Κατάσταση Αποχωρησάντων
 • Κατάσταση Επιχορήγησης από ΟΑΕΔ
 • Κατάσταση Τραπέζης
 • Εργαζόμενοι- Κατηγορία, Ειδικότητα, Κέντρα Κόστους
 • Κατάσταση ωρών εργασίας
 • Bοηθητικοί πίνακες εργαζομένων (2)
 • Διαφορές οφειλόμενου - παρακρατηθέντος φόρου
 • Κατάσταση υπολοίπων ανά εργαζόμενο
 • Αναλογίες ημερών Πάσχα
 • Αναλογίες ημερών επιδόματος αδείας
 • Αναλογίες ημερών δώρου Χριστουγέννων
 • Ημερολόγιο Προσωρινών Εγγραφών
 • Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας
 • Συμβάσεις

Ακόμη μπορούν να εκτυπωθούν επιταγές ή άλλες εξειδικευμένες καταστάσεις. Σε πολλές από τις παραπάνω εκτυπώσεις προβλέπονται υποσύνολα και ομαδοποιήσεις που προσφέρονται για έκδοση στατιστικών στοιχείων εφόσον χρησιμοποιηθούν κατάλληλα κριτήρια/συνθήκες. Μερικά ενδεικτικά παραδείγματα είναι:

-Πόσες ώρες εργασίας αφιερώθηκαν στο Χ κέντρο κόστους από 1 Μαρτίου μέχρι και 15 Απριλίου από ημερομίσθιους.

-Πόσο στοίχισε η Ψ δραστηριότητα της επιχείρησης.

-Ποιοι εργαζόμενοι χρησιμοποιήθηκαν στην παραγωγή του προϊόντος Ω που είχε παραχθεί την τρίτη εβδομάδα του 2000.


 


Persona HRMS


 

 

Περιορισμοί

Μέγιστος αριθμός εργαζομένων Απεριόριστος (ή ανάλογα με την έκδοση)
Μέγιστος αριθμός ταμείων Απεριόριστος
Μέγιστος αριθμός εκκαθαρίσεων Απεριόριστος
Μέγιστος αριθμός εκκαθαρίσεων περιόδου 99 ανά εργαζόμενο ανά μήνα
Μέγιστος αριθμός μεταβολών σε ιστορικό 1000 ανά εργαζόμενο
Μέγιστος αριθμός ταμείων ανά εργαζόμενο 6 (με δυνατότητα επέκτασης)
Σύνολο διαφορετικών τύπων ειδικών υπερωριών 15
Μέγιστος αριθμός χρήσεων / ετών Απεριόριστος
Χρόνος παραμονής ιστορικών στοιχείων Απεριόριστος
Έκδοση / Ενεργοποίηση / Ακύρωση μισθοδοσίας Χωρίς περιορισμούς

Άλλες δυνατότητες

 • Παρακολούθηση πληρωμής και σταδιακής αποπληρωμής δανείων εργαζομένων
 • Πρόσθετες ειδικές κρατήσεις
 • Προσφέρεται σε έκδοση single ή multi-user
 • Δυνατότητα επικοινωνίας με προγράμματα άλλων κατασκευαστών
 • Δεν απαιτείται προκαθορισμός μεγεθών αρχείων
 • On line calculator
 • On line ημερολόγιο

 

Θέλω να μάθω για τις δυνατότητες
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Θέλω να πάω στην ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ του συστήματος Persona

 psnsystemsbtn