Ευρετήριο Άρθρου

ULTIMO/MRP

Συνταγολόγιο - Κοστολόγιο - Μελέτη - Παραγωγής

Το υποσύστημα MRP κατασκευάστηκε έτσι ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες παρακολούθησης παραγωγής στις βιομηχανίες, βιοτεχνίες, μεταποιητικές ή συσκευαστικές εταιρίες αλλά ακόμη και εταιρίες παροχής πολλαπλών υπηρεσιών (π.χ. διαφημιστικές εταιρίες) καθώς και ένα πλήθος άλλων επαγγελματικών κλάδων.

Πρόκειται για ένα πανίσχυρο και συγχρόνως εύχρηστο σύστημα κατάστρωσης προδιαγραφών/ συνταγών για παρακολούθηση της παραγωγής με πλήρη και αναλυτική κοστολόγηση. Χάρη στο μεγάλο βαθμό παραμετρικότητας που προσφέρει προσαρμόζεται σε πλήθος εξειδικευμένων απαιτήσεων.

Παρέχει τη δυνατότητα αξιόπιστης παρακολούθησης του κόστους των παραγομένων ειδών σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και όχι μόνον απολογιστικά στο τέλος της χρήσης. Το πρόγραμμα συνεργάζεται αρμονικά με το εμπορικό και βιομηχανικό σύστημα Ultimo/ERP, αντλώντας στοιχεία από αυτό, αλλά και ενημερώνοντας πλήρως και αυτόματα την αποθήκη καθώς και την αναλυτική ή και γενική λογιστική.

PatieTh

Εκτός από την πλήρη λογιστική κάλυψη, το πρόγραμμα αποτελεί ένα αναντικατάστατο εργαλείο για τον υπεύθυνο παραγωγής. Χάρη στη δυνατότητα προσομοίωσης (simulation) που παρέχει μπορούν να προκύψουν σημαντικά οικονομικά οφέλη που προέρχονται από τη βελτιστοποίηση της παραγωγής, τη διαπίστωση σημείων που παρουσιάζουν σημαντικό ύψος δαπανών, τη χρήση εναλλακτικών λύσεων κ.λπ. Παράλληλα μπορεί να χρησιμεύσει στον προϋπολογισμό μίας μελλοντικής παραγωγής και να βοηθήσει στη σύντομη και ασφαλή ολοκλήρωση κάποιας προσφοράς.