Εκτύπωση

Παραστατικά - Διακίνηση

Ευρετήριο Άρθρου

Για τον απόλυτο αυτοματισμό του λογιστηρίου, στηριχτείτε στην Έκδοση Παραστατικών του ULTIMO. Μειώστε το χρόνο καταχώρησης λογιστικών άρθρων και κινήσεων αποθήκης στο ελάχιστο. Κερδίστε σε πληροφόρηση εκμεταλλευόμενοι τον υψηλό βαθμό παραμετρικότητας στην ενημέρωση και των πλέον περίπλοκων λογιστικών ενημερώσεων. Με λίγες κινήσεις, μία φορά, έχετε on-line ενημέρωση λογιστηρίου, αποθηκών, πελατών, προμηθευτών και άλλων... και αποκτάτε άμεσα την πληροφόρηση που μόνο ένα μεγάλο επιτελείο λογιστών θα μπορούσε να σας δώσει μετά από κάποιες μέρες.

Δυνατότητα έκδοσης και ενημέρωσης

Τιμολόγια Πώλησης Τιμολόγια Πώλησης - Δελτία Αποστολής, Τιμολόγια Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών Δελτία Αποστολής, Δελτία Παραλαβής, Δελτία Παραγγελίας, Δελτία Λιανικής, Πιστωτικά Σημειώματα, Δελτία Αγοράς, Δελτία Αυτοπαράδοσης και οποιοδήποτε άλλο παραστατικό επιθυμεί ο χρήστης αφού ορίσει τις επιθυμητές προδιαγραφές μια φορά. Εντελώς παραμετρική ενημέρωση Λογιστικής ή και Aποθήκης . Επίσης προαιρετικά ενημερώνεται - Ο λογαριασμός του αποδέκτη (π.χ. πελάτης) καθώς και - Ο λογαριασμός του ταμείου (π.χ. τιμολόγιο μετρητοίς) - Πληκτρολογούμενος λογαριασμός αναλυτικής γραμμής (π.χ. μεταφορικά, συσκευαστικά, αγγελιόσημο κ.λπ.) με ελεύθερη περιγραφή υπηρεσίας χωρίς ψευδο-είδη αποθήκης.

Δυναμικές και διαδιχικές μετεξελίξεις παραστατικών με παρακολούθηση Open Items (με έλεγχο δυνατότητας μετεξέλιξης σε επίπεδο ποσότητας αναλυτικής γραμμής)

Δελτία απαλλαγής από τον Φ.Π.Α.

Υποστηρίζεται πλήρως η έκδοση, αλλά και η πλήρης μηχανογραφική παρακολούθηση ειδικών διπλοτύπων δελτίων απαλλαγής από το Φ.Π.Α. Η γραμμογράφηση είναι ειδική και προβλέπεται ειδικό έντυπο εγκεκριμένο από το Υπουργείο.

Εντελώς παραμετρική ενημέρωση Αποθηκών

Οι "καρτέλες" των ειδών αποθήκης ενημερώνονται on-line και καταχωρούνται από το σύστημα οι εγγραφές (κινήσεις) ενώ εκτυπώνεται το παραστατικό. Προαιρετικά μπορεί να γίνει χρήση της δυνατότητας batch ενημέρωσης ώστε η ενημέρωση να γίνει αργότερα. Οι ποσότητες των ειδών που δεν έχουν διακινηθεί με παραστατικά on-line δεσμεύονται έτσι ώστε να διασφαλίζεται ο έλεγχος των αποθεμάτων ανεξάρτητα από τον τρόπο ενημέρωσης. Η ενημέρωση των εκκρεμών (off-line) παραστατικών μπορεί να γίνει οποιαδήποτε χρονική στιγμή και πολλές φορές την ημέρα. Το σύστημα μπορεί να μεταπέσει αυτόματα σε (off-line) σε περίπτωση μη δυνατότητες πρόσβασης στη βάση δεδομένων

Η μέθοδος ενημέρωσης των καρτελών της αποθήκης είναι εντελώς παραμετρική. Ανάλογα με τον τύπο του παραστατικού, τα είδη μπορούν ενημερωθούν κατ' αξία ή και κατά ποσότητα, να ενημερωθούν και να συμψηφιστούν αυτόματα μη αξιολογημένες διακινήσεις (π.χ. Τιμολόγιο που έπεται κάποιου Δ. Αποστολής), και φυσικά να ενημερωθούν κατάλληλα οι στήλες εσωτερικής διακίνησης, από και σε τρίτους.

Η ενημέρωση της αποθήκης είναι πλήρης χωρίς να απαιτείται άλλη ενέργεια από το χρήστη (π.χ. κλεισίματα μεταφορές κ.λπ.). Οι αξίες υπολοίπων, κόστη πωληθέντων, μικτά κέρδη και όλες οι άλλες πληροφορίες ενημερώνονται και αυτές αυτόματα.

Οι κατ' αξία εγγραφές μπορούν να περιλαμβάνουν ενδεχόμενη έκπτωση, όπως επίσης μπορεί η έκπτωση να δημιουργεί ξεχωριστή εγγραφή ανά είδος για απόλυτη διασταύρωση με τη Λογιστική. Παρέχονται browsers κατά τη διάρκεια της τροφοδοσίας των στοιχείων παραστατικού, με δυνατότητα πρόσβασης και επιλογής, χωρίς να είναι απαραίτητη η γνώση των κωδικών, σε όλα τα είδη όλων των αποθηκών, σε όλους τους λογαριασμούς, σε όλες τις επωνυμίες του διευθυνσιογράφου (για στοιχεία πελατών, προμηθευτών κ.λπ.).

Υποστήριξη Φορολογικού Μηχανισμού (ΕΑΦΔΣΣ)

Η πρωτοποριακή λύση τύπου Β' (αρ. πρωτοκόλλου 1049619/28.05.2003) της ΣΥΝΠΑΝ στηρίζεται στα ειδικά προϊόντα λογισμικού SignUP που ανέπτυξε και την προσαρμογή όλων των σχετικών εφαρμογών έτσι ώστε να συνεργάζονται με τα SignUP.

Η συγκεκριμένη λύση επιτρέπει την άμεση και συχνή κυκλοφορία νέων εκδόσεων μια και οι εφαρμογές δεν απαιτούν τη λήψη πιστοποίησης αλλά μόνον τα προϊόντα SignUP. Είναι απολύτως αξιόπιστη παρέχοντας άμεσο έλεγχο του φορολογικού μηχανισμού χωρίς τα μειονεκτήματα των λύσεων τύπου Α' και την μεσολάβηση προγραμμάτων ή drivers τρίτων κατασκευαστών που πολλές φορές δεν συμπεριφέρονται σωστά.

Μερικά πλεονεκτήματα της σειράς SignUP
  • Πλήρως αξιόπιστη λειτουργία
  • Αυτόματη έκδοση Ζ (Σε περίπτωση που ο χρήστης ξεχάσει να πάρει Ζ κάποια ημέρα.)
  • Αποτελεσματική οργάνωση φορολογικών αρχείων (Για ταχύτερη ανεύρεση και χαμηλή επιβάρυνση του συστήματος αρχείων - file system του υπολογιστή)
  • Αυτόματο Backup φορολογικών αρχείων (Σε τοποθεσία που ορίζεται από τον χρήστη)
  • Προβολή των φορολογικών αρχείων μέσα από τις εφαρμογές της ΣΥΝΠΑΝ.
Kernel, API

Το ιδιαίτερα προηγμένο σύστημα που οδηγεί την ενημέρωση και διαχείριση των παραστατικών ULTIMO στηρίζεται σε ένα kernel (πυρήνα) το οποίο διατίθεται και σε άλλες εφαρμογές / συστήματα. Αυτό εξασφαλίζει την ακεραιότητα των δεδομένων, την εγγύηση της σταθερής και πάντα αξιόπιστης λειτουργίας καθώς και την ευελιξία να λειτουργεί ο μηχανισμός αυτός κάτω από άλλο κέλυφος κάθετων εφαρμογών.