Εκτύπωση

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Ευρετήριο Άρθρου

utm10

 

Στο "Λογιστικό πακέτο" ενσωματώνεται η πλήρης έκδοση του πακέτου "ULTIMO/Agenda" που περιλαμβάνει Διευθυνσιογράφο, Εορτολόγιο, Ημερολόγιο καθώς επίσης Πελάτες και Προμηθευτές. Σε αυτά έχουν προστεθεί επίσης και όλες οι διαδικασίες έκδοσης καταστάσεων αγορών-πωλήσεων (ΜΥΦ). Εξασφαλίζεται αμέσως υψηλή παραγωγικότητα στο λογιστήριο, χωρίς να απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις και με ελάχιστη εκπαίδευση. Σε ελάχιστο χρόνο γίνονται: συμφωνίες, διασταυρώσεις, διαπίστωση και διορθώσεις λογιστικών λαθών.

  • Η ασφάλεια διαδικασιών επιτυγχάνεται  με ταχύτατη επανόρθωση λαθών και ελαχιστοποίηση του κινδύνου απώλειας στοιχείων δεδομένου ότι δεν υπάρχουν γέφυρες και προσωρινά αρχεία.
  • Πλήρης συμμόρφωση στις απαιτήσεις του Κ.Β.Σ
  • Παρέχονται ένα πλήθος από "εργαλεία" για γρήγορη, ασφαλή και αποτελεσματική διεκπεραίωση.
  • Ολες οι καταστάσεις που εκδίδονται από το σύστημα μπορούν να γίνουν export για περαιτέρω επεξεργασία με microsoft προϊόντα όπως excel, word κ.λπ. Το ίδιο ισχύει και για τους πίνακες προβολής (grid controls)

Η εφαρμογή διατίθεται μόνη της ή σαν μέρος άλλων πακέτων.