Εκτύπωση

ΑΠΟΘΗΚΗ

Ευρετήριο Άρθρου

Συνδέσεις σχεσιακές, επικοινωνία με υποσυστήματα

Δυνατότητα έκδοσηςLiteFull 
Δυνατότητα σύνδεσης με συνταγολόγιο παραγωγής Ναι Ναι Για βιομηχανική ή άλλη κοστολόγηση
Δυνατότητα σύνδεσης με έκδοση παραστατικών Ναι Ναι Mε on-line ενημέρωση και έλεγχο
Eτικετογράφος Ναι Ναι Σύνδεση και με query για επιλεκτική εκτύπωση
On-line ανταπόκριση με Διευθυνσιογράφο Ναι Ναι Πλήρη στοιχεία προμηθευτών από το κωδικολόγιο