Εκτύπωση

ΑΠΟΘΗΚΗ

Ευρετήριο Άρθρου

Μορφές Διακίνησης

 Ξεχωριστή και απόλυτη παρακολούθηση μορφών διακίνησης ανά είδος

  • Αξιολογημένες (π.χ. με τιμολόγιο - δ.α.) κατά την εισαγωγή και εξαγωγή
  • Μη αξιολογημένες (π.χ. με δελτίο αποστολής) κατά την εισαγωγή και εξαγωγή
  • Σε τρίτους (π.χ. παρακαταθήκη) κατά την εξαγωγή
  • Σε διακίνηση (π.χ. στην παραγωγή) κατά την εξαγωγή
  • Τρίτων κατά την εισαγωγή