Εκτύπωση

ΑΠΟΘΗΚΗ

Ευρετήριο Άρθρου

Κωδικοποίηση

Δυνατότητα έκδοσηςLiteFull 
Κωδικολόγιο ανεξάρτητο καρτελών και χρήσεων Ναι Ναι Ανοίγονται καρτέλες μόνον για τα είδη που κινούνται
Αλφαριθμητικοί κωδικοί με έλεγχο Ελληνικών/Λατινικών Ναι Ναι Ορίζεται η χρήση Ελληνικών/Λατινικών χαρακτήρων κατά την εγκατάσταση
Χαρακτήρες κωδικού είδους 13 13 Η δομή του κωδικού ορίζεται από το χρήστη
Ανάλυση βαθμών (κατηγορία, ομάδα, είδος) 1 3 Το βάθος ανάλυσης επιλέγεται από το χρήστη
Υποστήριξη προδιαγραφών Intrastat Όχι Ναι
Εξαγωγή αρχείου  Intrastat Όχι Ναι Export σε πρόγραμμα της Στατιστικής υπηρεσίας
Δυνατότητα αλλαγής κωδικών Ναι Ναι Για αναθεώρηση κωδικολογίου
Αναγωγή ποσοτήτων ανωτεροβαθμίων Ναι Ναι Δυναμική σε διαφορετικές μονάδες μέτρησης
Χαρακτηρισμοί ειδών 1 9 Προδιαγραφές - πίνακες οριζόμενα από το χρήστη
Εναλλακτικό είδος Όχι Ναι Απεριόριστος αριθμός εναλλακτικών ειδών
Κωδικός Μεγεθολογίου Όχι Ναι Για χρήση τύπου Οδηγός - Χρώμα - Μέγεθος
Κωδικός Χρωματολογίου Όχι Ναι Για χρήση τύπου Οδηγός - Χρώμα - Μέγεθος
Παράλληλες κωδικοποιήσεις 2 4 Χρήστη, εναλλακτική χρήστη (F), προμηθευτή, Intrastat (F)