Ευρετήριο Άρθρου

Τι επιτυγχάνουμε με το ServiceMan

Παραλαμβάνουμε με ταχύτητα και ακρίβεια

 • Γρήγορη καταχώρηση συμπτωμάτων και συνθηκών βλάβης, με επιλογή από τυποποιημένους πίνακες

 • Πίνακες παραλαβής παρελκομένων

 • Αυτόματη επανάληψη στοιχείων πελάτη σε πολλαπλή παραλαβή

 • Αυτόματος εντοπισμός προηγούμενων επισκευών της ίδιας συσκευής, για σωστή συνεννόηση με τον πελάτη και έλεγχο

Έχουμε συνεχή έλεγχο του κύκλου επισκευής

 • Εμφάνιση σε κυλιόμενη λίστα των επισκευών κατά αύξοντα αριθμό παραλαβής με κωδικοποιημένη την κατάστασή τους (ανά φάση επισκευής), το αν είναι σε εγγύηση, κλπ.

 • Αυτόματη αλλαγή του χρώματος στη λίστα επισκευών όταν καθυστερούν πάνω από ένα όριο που θέτουμε

 • Παρακολούθηση ανά φάση επισκευής

Έχουμε εμφάνιση πλήθους αυτόματων μηνυμάτων για άμεση ειδοποίηση

 • Στην παραλαβή, αν η συσκευή είναι σε λίστα κλεμμένων ή χρειάζεται ειδική διαδικασία, π.χ. αντικατάσταση

 • Στην επισκευή, αν η συσκευή χρειάζεται ειδικό έλεγχο

 • Πριν την παράδοση, αν το κόστος επισκευής δεν συμβαδίζει με το ποσό του προϋπολογισμού ή δεν έχει εγκριθεί η εγγύηση

 • Στην παράδοση, αν δεν έχουμε ολοκληρώσει τις καταχωρήσεις ή αν χρειάζεται να ενημερώσουμε τον πελάτη

Έχουμε έλεγχο ανταλλακτικών παραγγελιών, επισκευών, αποθήκης

 • Οι παραγγελίες ανταλλακτικών καταχωρούνται σε λίστες ανά προμηθευτή, έχοντας σύνδεση με τον επιλεγμένο προορισμό που μπορεί να είναι η αντίστοιχη επισκευή ή αποθήκη (για στοκ)  ή ο πελάτης που το παρήγγειλε

 • Ξέρουμε τις αφίξεις και τις εκκρεμότητες για κάθε επισκευή ή για την αποθήκη

Έχουμε αυτόματους ελέγχους καταχωρήσεων για ακεραιότητα στοιχείων

 • Δεν μπορούμε π.χ. να παραδώσουμε συσκευή πριν να την έχουμε παραλάβει

 • Δεν “κλείνει” μια επισκευή αν φαίνεται ότι εκκρεμεί στον τεχνικό ανταλλακτικό που δεν έχει χρεωθεί στην επισκευή (ενώ ζητήθηκε γι’ αυτήν)

 • Δεν εκτυπώνει παραστατικά αν δεν έχουν συμπληρωθεί απαραίτητα στοιχεία

Διαθέτουμε εργαλεία που διευκολύνουν τις καθημερινές λειτουργίες

 • Ημερολόγιο και αριθμομηχανή στην οθόνη

 • Χρονομέτρη για τους χρόνους απασχόλησης

 • Εκτυπώσεις των στοιχείων οποιασδήποτε οθόνης

Ζητάμε αναφορές που καλύπτουν κάθε πιθανή ανάγκη πληροφόρησης

 • Αναζήτηση εκκρεμοτήτων, όπως ανταλλακτικών ή  επισκευών που καθυστερούν, όσες συσκευές περιμένουν εγκρίσεις πάνω από Χ ημέρες

 • Οικονομικές, π.χ. πόσα είναι τα έσοδα τριμήνου από επισκευές κασετοφώνων

 • Στατιστικά επισκευών, για απολογισμό αλλά και σωστό προγραμματισμό μελλοντικών εργασιών

Λειτουργούμε και σε δίκτυο, για λειτουργικότητα και πληροφόρηση

 • Φυσικά με κωδικούς πρόσβασης για κάθε χρήστη και δυνατότητα απαγόρευσης πρόσβασης σε διάφορες λειτουργίες και επίπεδα, όπως π.χ. τιμές, αναφορές, ενδοδιακινήσεις ανταλλακτικών, κλείσιμο επισκευής για παράδοση, κλπ.

Επικοινωνούμε ηλεκτρονικά με τον  εισαγωγέα των συσκευών

 • Μπορούμε να έχουμε ηλεκτρονική ενημέρωση για αλλαγές ανταλλακτικών, για νέα μοντέλα συσκευών, πολιτικές εγγύησης, με αυτόματη ενημέρωση των αντίστοιχων αρχείων μας

 • Μπορούμε να δώσουμε ηλεκτρονικά αναφορές επισκευών