Ευρετήριο Άρθρου

Ιστορικό Παραστατικών

Δυνατότητα έκδοσηςLiteFull 
Προβολή στην οθόνη (μορφοποιημένη) Ναι Ναι
Προβολή στην οθόνη (όπως τυπώθηκε) Ναι Ναι
Εκτύπωση, Εκτύπωση Αντιγράφων Ναι Ναι (και νέα ψηφιακή σήμανση σε περίπτωση που υποβάλλεται σε μηχανισμό ΕΑΦΔΣΣ).
Ομαδοποίηση κατά Κωδικό Παραστατικού + Αριθμό + Ημερομηνία Ναι Ναι
Κατά Ένδειξη Ενημέρωσης + Ημερομηνία + Παραστατικό Ναι Ναι
Κατά Επίπεδο Μετεξέλιξης + Κατηγορία + Αποδέκτη Ναι Ναι
Κατά Αποδέκτη + Ημερομηνία Ναι Ναι
Κατά Αποδέκτη + Επίπεδο Μετεξέλιξης + Παραστατικό Ναι Ναι
Κατά σειρά καταχώρησης στο σύστημα Ναι Ναι
Αναζήτηση Συνοδευτικού Παραστατικού Ναι Ναι
Μετεξελιγμένα Παραστατικά και Αναζήτηση Ναι Ναι Ιχνηλασιμότητα ακολουθίας έκδοσης
Επαναφορά από Αναζήτηση Συνοδευτικού Παραστατικού Ναι Ναι
Στοιχεία Αποδέκτη (Ονόματα) Ναι Ναι Και καταγραφή όπως ίσχυαν κατά την έκδοση
Διαγραφή Παραστατικού /έκδοση Ακυρωτικού Ναι Ναι Πλήρης παραμετροποίηση και έλεγχος από το σύστημα
Κλείσιμο χωρίς μετεξέλιξη Ναι Ναι
Ξεκλείδωμα από φάση μετεξέλιξης Ναι Ναι
Επανέκδοση Παραστατικού με άλλη ημερομηνία και αριθμό Ναι Ναι
Στοιχεία ΕΑΦΔΣΣ
 (για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ)
Προβολή Στοιχείων ψηφιακής σήμανσης Ναι Ναι
Προβολή παραστατικού όπως υποβλήθηκε στον μηχανισμό Ναι Ναι
Προβολή αρχείο τύπου _a που δημιουργήθηκε στον μηχανισμό Ναι Ναι
Προβολή Διαγραμμένων παραστατικά με ψηφιακή σήμανση Ναι Ναι
Προβολή Αντιγράφων με ψηφιακή σήμανση Ναι Ναι
Προβολή Ακυρωτικών Σημειωμάτων Ναι Ναι