Ευρετήριο Άρθρου

Ενημερώσεις / ΕΑΦΔΣΣ

Δυνατότητα έκδοσηςLiteFull 
Παραμετρική εγκατάσταση και λειτουργία Ναι Ναι Προσαρμόζεται σε πλήθος απαιτήσεων και ιδιαιτεροτήτων
On-line δέσμευση ποσοτήτων ενώ γίνεται καταχώρηση Ναι Ναι Απαραίτητο σε πραγματικό περιβάλλον multiuser
Open Items (έλεγχος δυνατότητας μετεξέλιξης σε επίπεδο ποσότητας αναλυτικής γραμμής) Ναι Ναι Διαδοχικές μετεξελίξεις εφόσον υπολείπονται ποσότητες
Ενημέρωση λογιστηρίου & αποθήκης on-line ή batch Ναι Ναι Πλήρης ενημέρωση, χωρίς καμία απολύτως επέμβαση του χρήστη
Παραμετρική ενημέρωση στοιχείων πελάτη-ονόματος Ναι Ναι Ανεξάρτητη, εξωλογιστική, προαιρετική, on-line ενημέρωση
Εντελώς παραμετρική ενημέρωση Λογιστικής Ναι Ναι Με ανάλυση υψηλών απαιτήσεων και πλήρη κάλυψη ΦΠΑ
Δυναμική Αντικατάσταση Λογαριασμών Ναι Ναι Με μάσκες στους κωδικούς
Εντελώς παραμετρική ενημέρωση Αποθήκης Ναι Ναι Με αυτόματη κοστολόγηση (αν απαιτείται)
Ακυρωτικά σημειώματα και έλεγχος Ναι Ναι Πλήρης παραμετροποίηση και έλεγχος από το συστήματος
Επανενημέρωση Μετεξελίξεων Ναι Ναι Σε περιπτώσεις βλάβης