Ευρετήριο Άρθρου

Δυνατότητες Εκτύπωσης

Δυνατότητα έκδοσηςLiteFull 
Πλήρης ευελιξία διαμόρφωσης παραστατικού Ναι Ναι
Εκτύπωση σε λευκή σελίδα σαν προεκτυπωμένο Ναι Ναι Με γραφικά, λογότυπα, εικόνες
Εκτύπωση σε σελίδα με προεκτυπωμένη γραμμογράφηση Ναι Ναι
Εκτύπωση σε Graphics mode Ναι Ναι για εκτυπωτές Windows
Εκτύπωση σε Character mode Ναι Ναι για κρουστικούς εκτυπωτές απευθείας σε LPT
Υποστήριξη (ΕΑΦΔΣΣ) τύπου Β και Α Ναι Ναι Φορολογικός Μηχανισμός
Παραμετρική εκτύπωση κωδικών & περιγραφών Ναι Ναι Ορίζονται παραμετρικά τα τμήματα που θα εκτυπώνονται
Δυνατότητα αλλαγής περιγραφής είδους ή λογαριασμού Ναι Ναι Η συμπλήρωσης (π.χ. serial number)
Απεριόριστος αριθμός σελίδων ίδιου παραστατικού Ναι Ναι Για παραστατικά με μεγάλο αριθμό αναλυτικών γραμμών με από/σε μεταφορά
Εκτύπωση ανάλυσης συσκευασίας στο παραστατικό Ναι Ναι σε κάθε αναλυτική γραμμή Π.χ. 6 κιβώτια των 12 φιαλών και ΚΟΛΑ
Εποχιακά οριζόμενο σταθερό κείμενο Ναι Ναι Για μηνύματα στον πελάτη ή άλλες πληροφορίες
Σκελετός κειμένου πληροφοριών και παρατηρήσεων Ναι Ναι Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμπλήρωση από το χρήστη
Δυνατότητα μόνον ενημέρωσης (χωρίς εκτύπωση) Ναι Ναι Για αυτόματες ενημερώσεις που δεν απαιτούν εκτύπωση παραστατικού
Δυνατότητα άμεσης επανεκτύπωσης Ναι Ναι Σε περίπτωση που γίνεται εμπλοκή του εντύπου στο εκτυπωτή
Αυτόματη Εκτύπωση Αντιγράφων Ναι Ναι Με πλήρη παραμετροποίηση
Εκτύπωση αντιγράφου με επιλογή διαφορετικής αιτιολογίας Ναι Ναι (και νέα ψηφιακή σήμανση σε περίπτωση που υποβάλλεται σε μηχανισμό ΕΑΦΔΣΣ).
Μη σημασμένο αντίγραφο με διακριτικά σήμανσης Ναι Ναι Εκτυπώνεται χωρίς ψηφιακή υπογραφή
Επανέκδοση με άλλη ημερομηνία και αριθμό Ναι Ναι (και νέα ψηφιακή σήμανση σε περίπτωση που υποβάλλεται σε μηχανισμό ΕΑΦΔΣΣ).
Επανεκτύπωση όπως αρχικά τυπώθηκε για κάθε πιθανή νόμιμη ενδοεταιρική χρήση. Ναι Ναι
Παραμετρική αντιμετώπιση ακυρωτικών σημειωμάτων Ναι Ναι
Αφοσίωση παραστατικού σε συγκεκριμένο εκτυπωτή Ναι Ναι Μέχρι τρεις εκτυπωτές συνδεδεμένοι παράλληλα
Διαθεσιμότητα ειδικών εντύπων στην αγορά Ναι Ναι Για να λειτουργήσει αμέσως το πρόγραμμα
Σύνολο αναλυτικών γραμμών 999 999
Μήκος εντύπου Παραμετρικό Παραμετρικό
Μέγιστος αριθμός αποθηκών ανά παραστατικό 100 100
Μέγιστος αριθμός συντελεστών Φ.Π.Α. 10 10
Αριθμός χαρακτήρων κειμένου αναλυτικής γραμμής Aπεριόριστος Aπεριόριστος Το παραστατικό μπορεί να περιέχει μια σύμβαση που έχει αντιγραφεί με COPY από το Word
Αριθμός χαρακτήρων σταθερού κειμένου παρατηρήσεων 2 x 70 = 140 2 x 70 = 140 (γραμμές x χαρακτήρες)
Αριθμός χαρακτήρων μεταβλητού κειμένου παρατηρήσεων 5 x 70 = 350 5 x 70 = 350