Ευρετήριο Άρθρου

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Δυνατότητες διαχείρισης

Δυνατότητα έκδοσηςLiteFull 
Παραμετρική εγκατάσταση και λειτουργία Ναι Ναι Προσαρμόζεται σε πλήθος απαιτήσεων και ιδιαιτεροτήτων
Υποστήριξη Barcode Ναι Ναι Για αποφυγή λαθών πληκτρολόγησης
Επιλογή πελατών, ειδών, λογαριασμών κ.λπ. από browser με πλήρη πρόσβαση σε υποεπιλογές Ναι Ναι Δεν χρειάζεται απομνημόνευση κωδικών
Επιβεβαίωση είδους μέσω εικόνας ή σχεδίου Ναι Ναι Δεν χρειάζεται απομνημόνευση κωδικών
Μετεξέλιξη παραστατικών Ναι Ναι Π.χ. από Παραγγελία σε Τιμολόγιο
Άντληση από το τελευταίο παραστατικό Ναι Ναι Π.χ. για επαναλαμβανόμενα παραστατικά
Άντληση από Ιστορικό παραστατικών Ναι Ναι Π.χ. για αντιγραφή παραστατικού από άλλο
Άντληση από κίνηση αποθήκης Ναι Ναι Π.χ. για αντιγραφή εκτός ιστορικού
Άντληση από αρχείο προσωρινών εγγραφών Ναι Ναι Εκτέλεση προεργασίας άλλης εφαρμογής
Άντληση από αρχείο ποσοτήτων Ναι Ναι Για π.χ. φυσική απογραφή - επιμέτρηση με φορητές συσκευές Bar code readers.
Μεταφορά ειδικών περιγραφών σε αιτιολογίες εγγραφών κίνησης αποθήκης Ναι Ναι Η πληροφορία μεταφέρεται στην κίνηση
Σχετικό παραστατικό σε αναλυτική γραμμή Ναι Ναι Κάθε είδος μπορεί να καθορίζει δικό του
Ειδικός Χαρακτηρισμός αναλυτικής εγγραφών Όχι Ναι Για λεπτομερή στατιστικά
Πωλητής / Υπεύθυνος σε αναλυτική γραμμή Ναι Ναι Για ιχνηλασιμότητα και υπολογισμό τζίρων
Δυνατότητα αναθεώρησης στοιχείων πελάτη ή αποδέκτη Ναι Ναι Ενώ συμπληρώνεται το παραστατικό και με on-line ενημέρωση
Δυνατότητα δημιουργίας νέου πελάτη ή αποδέκτη Ναι Ναι Ενώ ο χρήστης βρίσκεται στην επιλογή "Έκδοση Παραστατικών"
Πλήρως ελεγχόμενος τύπος Αποδέκτη Ναι Ναι Αποφεύγονται λάθη επιλογών
Δεύτερη Παράλληλη Ποσότητα Ναι Ναι Π.χ. Κιλά και Μέτρα στην αναλυτική γραμμή
Παραμετρική δυνατότητα ελέγχου αποθεμάτων αποθήκης Ναι Ναι Ώστε να αποφευχθεί εξαγωγή ανύπαρκτων ποσοτήτων
Εικόνα πελάτη κατά την έκδοση του παραστατικού Ναι Ναι με υπόλοιπο, βαθμολογία, πλαφόν κ.α.
Δυνατότητα ελέγχου ορίου πίστωσης (πλαφόν) πελάτη  Ναι Ναι Για πρόληψη μεγάλων ανοιγμάτων, διαφορετικών ανά πελάτη
Δυνατότητα τιμολόγησης υπηρεσιών κ.α. λογαριασμών  Ναι Ναι Με απευθείας ενημέρωση Γενικής Λογιστικής
Έλεγχος υποχρεωτικής συσκευασίας Ναι Ναι Π.χ. υποχρεωτική συσκευασία των 6 τεμαχίων
Αναθεώρηση προτεινόμενης τιμής Ναι Ναι σε οποιαδήποτε αναλυτική γραμμή
Αυτόματη μετατροπή τιμών από ξένα νομίσματα Ναι Ναι Με την τρέχουσα ισοτιμία για δυναμική αναθεώρηση τιμών
Διαδοχικές εκπτώσεις, κατηγορίες εκπτώσεων, επιμεριζόμενες εκπτώσεις Ναι Ναι Με δυνατότητα αναθεώρησης τη στιγμή της έκδοσης
Κατηγορίες εκπτώσεων με κριτήρια εύρους ειδών, ομάδας, κατηγορίας είδους, κλίμακα αξίας ή ποσότητας Όχι Ναι Έκπτωση ποσοστιαία ή σε συνολική αξία είδους ή στην τιμή μονάδος
Πρόσθετες ειδικές εκπτώσεις Κωδικολογίου Ναι Ναι
Πλαφόν έκπτωσης Ναι Ναι
Διαδοχικές εκπτώσεις Ναι Ναι Συνδυασμός πολιτικών έκπτωσης
Δυνατότητα διαχείρισης αγορών Ναι Ναι Με αυτόματη ενημέρωση αποθήκης, λογιστικής, προμηθευτών
Αντιμετώπιση ειδικών επιβαρύνσεων Ναι Ναι Π.χ. Δημοσίου
Υποστήριξη Μειωμένου Φ.Π.Α. εκδότη και παραλήπτη Ναι Ναι
Έλεγχος πρόσβασης (passwords) Ναι Ναι Με δυνατότητα αποκλεισμού ή περιορισμού συγκεκριμένων χειριστών
On-line Εγχειρίδιο χρήσης (manual) Ναι Ναι Με αναλυτικές επεξηγήσεις παραδείγματα και συμβουλές
Παράμετροι ελαχιστοποίησης πληκτρολόγησης Ναι Ναι
Σύνολο τύπων παραστατικών Aπεριόριστο Aπεριόριστο