Εκτύπωση

ΑΠΟΘΗΚΗ

Ευρετήριο Άρθρου

Ειδικά στοιχεία ταυτότητας είδους

Δυνατότητα έκδοσηςLiteFull 
Ελεύθερες παρατηρήσεις Ναι Ναι Υ
Εικόνες, Φωτογραφίες, σχέδια Όχι Ναι Μέχρι τρεις ανά είδος
Συμπληρωματικές περιγραφές  2  2 Π.χ. ξενόγλωση ή άλλη συμπληρωματική περιγραφή
Περιγραφή σύνθεσης Ναι Ναι
Υποστήριξη barcode Ναι Ναι και εκτύπωση ετικετών barcode