Εκτύπωση

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Ευρετήριο Άρθρου

utm10

Περιορισμοί

Δυνατότητα έκδοσηςLiteFull 
Αριθμός Χρήσεων συγχρόνως

5

Απεριόριστος Άμεση πρόσβαση σε προηγούμενες χρήσεις
Αριθμός τύπων παραστατικών Απεριόριστος Απεριόριστος Με ελεύθερη αλφαριθμητική κωδικοποίηση
Αριθμός λογιστηρίων/εταιριών στο ίδιον κατάλογο εργασίας

1

Απεριόριστος Με δυνατότητα σύγχρονης ενημέρωσης μεταξύ 10 ή περισσοτέρων λογιστηρίων
Αριθμός λογαριασμών Απεριόριστος Απεριόριστος Με αλφαριθμητική κωδικοποίηση για καλύτερη ταξινόμηση
Αριθμός αναλυτικών εγγραφών Απεριόριστος Απεριόριστος Πολλαπλών χρήσεων
Αριθμός ετών/χρήσεων Απεριόριστος Απεριόριστος Με συγκεντρωτικά ή/και αναλυτικά στοιχεία
Αριθμός χαρακτήρων κωδικού λογαριασμού

13

13

Η δομή του κωδικού ορίζεται από το χρήστη.
Ανάλυση βαθμών

5

5

Το βάθος ανάλυσης επιλέγεται από το χρήστη.
Χρόνος παραμονής αναλυτικών εγγραφών Απεριόριστος Απεριόριστος Ο χρήστης μπορεί να "αδειάσει" παλαιές εγγραφές από τον δίσκο μέχρι κάποια ημερομηνία επιλογής του