Εκτύπωση

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Ευρετήριο Άρθρου

utm10

Συνδέσεις σχεσιακές, επικοινωνία

Δυνατότητα έκδοσηςLiteFull 
Δυνατότητα επικοινωνίας με άλλα πακέτα Ναι Ναι Ο χρήστης μπορεί να μεταφέρει στοιχεία σε άλλα πακέτα και να εισάγει από αυτά
On-line ανταπόκριση με Πελάτες & Διευθυνσιογράφο Ναι Ναι Πλήρη στοιχεία με το πάτημα 3 πλήκτρων
Ελεύθερο κείμενο σε κάθε εγγραφή για κάθε όνομα Ναι Ναι Καταχωρείται με επεξεργαστή κειμένου
Σύνδεση ενός ονόματος με απεριόριστο αριθμό εγγράφων (π.χ. Word, Excel, Corel), εικόνων, φωτογραφιών, σχεδίων, video clip και λοιπών πολυμέσων (multimedia) Οχι Ναι Περιλαμβάνεται το πλήρες σύστημα OMNIBUS
Αυτόματη αποστολή e-mail Ναι Ναι Με το δικό σας mailer, σε πελάτες, προμηθευτές, τράπεζες και λοιπου΄ς συνεργάτες
Αυτόματο σύστημα προειδοποιήσεων υποχρεώσεων Οχι Ναι
Σύνδεση με Εορτολόγιο Οχι Ναι Με δυνατότητα έκδοσης καταστάσεων εορταζόντων οποιασδήποτε περιόδου
Εναλλακτικές επωνυμίες του ίδιου προσώπου / λογαριασμού Ναι Ναι Αναζήτηση μέσω άπειρου αριθμού εναλλακτικών επωνυμιών
Σύνδεση εγγραφών ονομάτων /λογαριασμών Οχι Ναι Σχετιζόμενες εγγραφές μπορούν να συσχετιστούν αλυσιδωτά (π.χ. Διεύθυνση και πλήρη στοιχεία εταιρίας, εργοστασίου, αντιπροσώπου, οικίας, εξοχικού κ.α.)
Παραμετρικές κατηγορίες συνδέσεων /λογαριασμών Οχι Ναι Εκτός από τις τυποποιημένες: «Εναλλακτική διεύθυνση», «διεύθυνση λογιστηρίου» και «διεύθυνση παράδοσης» ο χρήστης μπορεί να ορίσει ειδικές ομαδοποιήσιμες κατηγορίες.