Εκτύπωση

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Ευρετήριο Άρθρου

utm10

Στατιστικά, Αναφορές, Real time

Δυνατότητα έκδοσηςLiteFull 
Στατιστικά στοιχεία Ναι Ναι Πλήθος δυνατοτήτων άντλησης στατιστικών στοιχείων
Αναδρομικές αναφορές Ναι Ναι Χωρίς κανένα περιορισμό
Έλεγχος επεμβάσεων μετά από εκτύπωση θεωρημένων Ναι Ναι Προστασία με δυνατότητα παράκαμψης σε μηχανική βλάβη
Στατιστικά πωλητών Όχι Ναι
Στατιστικά λογαριασμών (τελευταίων χρήσεων) 1 3 Σε μορφή πίνακα (Μηνιαία,2/3/4/6μηνιαία)
Συγκριτικά Λογαριασμών μεταξύ χρήσεων Όχι Ναι Π.χ. Αξίες και ποσοστά αύξησης
Γραφικές παραστάσεις - ιστογράμματα Λογαριασμών Όχι Ναι Με χρεωπιστώσεις, προοδευτικά, διαφορές
Στατιστικά Πελατών (τελευταίων χρήσεων) 1 3 Σε μορφή πίνακα (Μηνιαία,2/3/4/6μηνιαία)
Συγκριτικά Πελατών μεταξύ χρήσεων Όχι Ναι Π.χ. Αξίες και ποσοστά αύξησης
Γραφικές παραστάσεις - ιστογράμματα Πελατών Όχι Ναι Με καθαρές πωλήσεις, προοδευτικά πωλήσεων
Λογιστικού τύπου αναφορές με δυνατότητα φιλτραρίσματος μέσω συνθηκών από data dictionary Όχι Ναι
Απευθείας σύνδεση με report generator Ναι Ναι (βλ.Insider)
Σύνδεση με σύστημα query Ναι Ναι Δυνατότητα άντλησης μη προκαθορισμένων πληροφοριών
Παράλληλα φίλτρα 1 6 Με επιλογή από λεξικό δεδομένων (data dictionary)
Εxport σε Excel, ASCII, θύρα (raw print) Windows Printer, PDF, Fax, Clipboard, database, Ναι Ναι
Preview αναφορών με ζωντανό textscroll, multitasking (αναζήτηση κειμένου και περιήγηση στην αναφορά με background επεξεργασία) Ναι Ναι
Preview αναφορών σε WYSIWYG γραφική μορφή ανά σελίδα ή batch Ναι Ναι
Αναφορές σε γραφική, έγχρωμη ή text μορφή Ναι Ναι Υποστηρίζονται όλοι οι εκτυπωτές και devices
Προσαρμογή αναφορών (fit-to-page, περιθώρια, εφέ) Ναι Ναι