Εκτύπωση

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Ευρετήριο Άρθρου

utm10

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Επεκτάσεις-συνδέσεις

Το ULTIMO/Λογιστική συνδέεται με ένα πλήθος άλλων εφαρμογών που μπορούν να προστεθούν αργότερα όπως για παράδειγμα η έκδοση παραστατικών, το ULTIMO/Axion (παρακολούθηση αξιογράφων), Persona HRMS, ULTIMO/Πάγια, Λιανική κ.ά. Στοιχεία της Λογιστικής μπορούν να μεταφερθούν στο MS - Excel και MS - Word και σε άλλες εφαρμογές

Δυνατότητες διαχείρισης
Δυνατότητα έκδοσηςLiteFull 
Παραμετρική εγκατάσταση και λειτουργία Ναι Ναι  Προσαρμόζεται σε πλήθος απαιτήσεων και ιδιαιτεροτήτων
Αυτόματο κλείσιμο έτους Ναι Ναι Δυνατότητα προοδευτικού κλεισίματος λογαριασμών
Αυτόματη μεταφορά υπολοίπων Ναι Ναι Σταδιακά ή εφάπαξ
Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση εγγραφών ισολογισμού Ναι Ναι Ανεξάρτητες από εγγραφές τελευταίας ημέρας χρήσης
Ομαδοποίηση λογαριασμών ανεξάρτητα δομής βαθμών Ναι Ναι Απεριόριστος αριθμός δυνατών ομαδοποιήσεων
Παράλληλη επεξεργασία πολλαπλών χρήσεων Ναι Ναι Επιτρέπεται σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο
Τυποποίηση άρθρων Όχι Ναι Με δυναμικούς τύπους υπολογισμού
Προβολή παραστατικού από το άρθρο Όχι Ναι Προβάλλεται όλο το παραστατικό
Υποβάθμιση Λογαριασμού Όχι Ναι Με αντίστοιχη μεταφορά υπολοίπων
Επιλογή λογαριασμών και εγγραφών από browser Ναι Ναι Δεν χρειάζεται απομνημόνευση κωδικών
Επιλογή λογαριασμών από Διευθυνσιογράφο με browser Ναι Ναι Αλφαβητικά ακόμη και από εναλλακτικές επωνυμίες
Σάρωση εγγραφών βάσει παραμετρικών κριτηρίων Ναι Ναι Απεριόριστος αριθμός κριτηρίων
Σάρωση λογαριασμών και αποτελεσμάτων Ναι Ναι Οικονομικά αποτελέσματα από επιλογή λογαριασμών
Σάρωση λογαριασμών με μάσκα κωδικού Ναι Ναι Σάρωση οποιουδήποτε στοιχείου με μάσκα
Κατηγορίες τιμών στους πελάτες Όχι Ναι
Ενημέρωση on-line (και real-time) Nαι Ναι Αυτόματη ενημέρωση ανωτεροβαθμίων σε όλες τις φάσεις
Εκτύπωση προτυπωμένων εντύπων για θεώρηση Ναι Ναι π.χ. ημερολόγια, γενικά καθολικά κ.λπ.
Δυνατότητα αλφαριθμητικών κωδικών Ναι Ναι Για καλύτερη ταξινόμηση και ανεύρεση στις εκτυπώσεις
Δυνατότητα εναλλακτικών ταξινομήσεων Ναι Ναι Απεριόριστος αριθμός ταξινομήσεων
On line calculator Ναι Ναι Σε οποιαδήποτε φάση, με μνήμες, μεταφορές αριθμών κ.α.
On line ημερολόγιο Ναι Ναι

Σε οποιαδήποτε φάση, με δυνατότητα αυτόματης συμπλήρωσης πεδίων