Εκτύπωση

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Ευρετήριο Άρθρου

utm10

ΒΙΒΛΙΑ/ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 • Ημερολόγια αναλυτικά ή συγκεντρωτικά, Κίνησης χρήσης, Απογραφής και Ισολογισμού (Δυνατότητα τήρησης Ημερολογίων Απογραφής και Ισολογισμού σε κοινό Ημερολόγιο)
 • Γενικό Καθολικό,
 • Αναλυτικά Καθολικά (καρτέλες),
 • Ισοζύγια
 • Ισοζύγιο ν. 2459/1997 (σε αρχείο ΚΕΠΥΟ)
 • Βιβλίο Απογραφής
 • Καταστάσεις Λογιστικού σχεδίου
 • Βιβλία Εσόδων /Εξόδων (με παραμετρική γραμμογράφηση) αναλυτικά ή συγκεντρωτικά

Με δυνατότητα επιλογής παραμέτρων:

 • Λογιστικοποιημένα,
 • Λογιστικοποιημένα και Ατυπα (Μικτά)
 • Θεωρημένα
 • Εύρους λογαριασμών (από, μέχρι λογαριασμό)
 • Παραμετρικού βάθους ανάλυσης λογαριασμών (π.χ. μέχρι Γ' βάθμια ανάλυση/συγκέντρωση)
 • Ελεύθερα διαμορφούμενης Χρονικής Περιόδου
 • Φίλτρων που ορίζονται κατά περίπτωση

Και ακόμη,

 • Δυνατότητα διαχωρισμού βιβλίων γενικής και αναλυτικής λογιστικής
 • Ελεύθερος καθορισμός θεωρημένων και άλλων εντύπων
 • Ο τύπος και η μορφή των θεωρημένων εντύπων μπορούν να οριστούν με βάση τις προδιαγραφές του χρήστη
 • Σύνδεση με Report Generator
 • Όλες οι εκτυπώσεις ακόμη και οι τυποποιημένες των ισοζυγίων, ημερολογίων κ.λπ. μπορούν να γραμμογραφηθούν με προδιαγραφές του χρήστη.
Έσοδα - Έξοδα με δυνατότητα παρακολούθησης αναλυτικών καρτελών

Εκτύπωση βιβλίου εσόδων-εξόδων με δυνατότητα παρακολούθησης καρτελών πελατών/ προμηθευτών/ ταμείου σαν τρίτης κατηγορίας βιβλία.

Μετατροπή από εσόδων-εξόδων σε τρίτης κατηγορίας βιβλία.

Το ULTIMO καλύπτει τις απαιτήσεις των εταιριών με βιβλία εσόδων-εξόδων καλύπτοντας ακόμη και ιδιόμορφες γραμμογραφήσεις των βιβλίων αυτών. Οι εταιρίες που αναγκάζονται να μετατρέψουν τα βιβλία του σε τρίτης κατηγορίας μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το ULTIMO χωρίς καμία απολύτως μετατροπή ή αγορά άλλου προγράμματος. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Πληροφορίες λογαριασμών

Ο κάθε λογαριασμός μπορεί να δεχθεί: συμπληρωματική περιγραφή, ελεύθερα σχόλια, ελεύθερο πεδίο για φίλτρα, ομαδοποιήσεις κ.λπ., δυνατότητα on-line ελέγχου υπολοίπου κατά την καταχώρηση άρθρων, ομάδα ΦΠΑ (π.χ. Παγίων, Αγορών κ.λπ.) και διακριτικά του χρήστη που δημιούργησε το λογαριασμό. Η ανάλυση των λογαριασμών επεκτείνεται μέχρι και 5-βάθμιο επίπεδο και ο χρήστης έχει τη δυνατότητα μέσα από την ίδια οθόνη να αντλήσει μια πλούσια χρεωπιστωτική εικόνα με μηνιαία ανάλυση χρεώσεων, πιστώσεων, μηνιαίων υπολοίπων, προοδευτικών υπολοίπων καθώς και ποσοστών κατανομών στη χρήση.

Όχι διπλές καρτέλες

Πολλά από τα εμπορικά πακέτα που κυκλοφορούν στην αγορά, μη μπορώντας να συμβιβάσουν καλύτερα τις απαιτήσεις του Κ.Β.Σ. και τη δομή του "εμπορικού" πακέτου σε σχέση με το "λογιστικό" αναγκάζονται σε διπλοενημέρωση των καρτελών πελατών και προμηθευτών. Δηλαδή διατηρούν παράλληλες καρτέλες για το "εμπορικό" κύκλωμα και αντίστοιχες για το "λογιστικό" εφόσον το τελευταίο το απαιτεί ο Κ.Β.Σ. Αυτό είναι αντίθετο με την αρχή της πληροφορικής περί μοναδικότητας των δεδομένων και παρουσιάζει δύο σημαντικά προβλήματα. Πρώτον απαιτεί διπλάσιο χώρο στους δίσκους και δεύτερο και σημαντικότερο εγκυμονεί κινδύνους ασυμφωνίας. Το ULTIMO/Λογιστική αντίθετα διατηρεί μοναδική την πηγή των δεδομένων που είναι οι λογιστικές εγγραφές και χάρη στο ευέλικτο σχεδιασμό των άτυπων - προχείρων εγγραφών δεν αφαιρεί καμία πληροφορία από το "εμπορικό" τμήμα που αντλεί στοιχεία από την κοινή πηγή.

Όχι περιττές καρτέλες

Η νέα απαίτηση του Κ.Β.Σ. περί υποβολής καταστάσεων ΜΥΦ για αγορές και δαπάνες έχει αναγκάσει πολλούς κατασκευαστές να απαιτούν την δημιουργία λογαριασμού προμηθευτή ακόμη και για μικροδαπάνες μετρητοίς. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να διατηρούνται μέχρι το τέλος του χρόνου ένα πλήθος από "καρτέλες" προμηθευτών που δεν έχουν κανένα λόγο ύπαρξης κάτι για το οποίο οι λογιστές διαμαρτύρονται εύλογα. Το ULTIMO/Λογιστική αντιμετωπίζει απολύτως το πρόβλημα αυτό. Οι δαπάνες μετρητοίς δεν απαιτούν λογαριασμό προμηθευτή, τα δε απαιτούμενα σταθερά στοιχεία του προμηθευτή μπορούν να συμπληρωθούν κατά τη στιγμή καταχώρησης του λογιστικού άρθρου.

Καρτέλες με απλά ή σύνθετα φίλτρα

Οι καρτέλες οποιουδήποτε λογαριασμού μπορούν να περιλαμβάνουν μόνον εγγραφές που είναι απαραίτητες ανάλογα με την περίσταση. Δηλαδή σε μια καρτέλα πελάτη μπορεί να υπάρχουν μόνον οι εγγραφές των τιμολογίων ή μόνον των πιστωτικών ή συνδυασμός τιμολογίων, πιστωτικών και εισπράξεων του πελάτη.

Σύστημα query

On-line σύνδεση με το σύστημα query για να σας απαντά στις ερωτήσεις που κανένας προγραμματιστής δεν μπορεί να προβλέψει... Για παράδειγμα: "Πόσα και ποία παραστατικά εκδόθηκαν από τις εταιρίες μας μεταξύ 3/7 και 18/9 αξίας μεγαλύτερης των 5.000 και είναι τιμολόγια ή αποδείξεις είσπραξης". Η αποτύπωση βέβαια αυτών των παραστατικών (αναλυτική ή συγκεντρωτική) μπορεί να γίνει με όποια σειρά κρίνετε σκόπιμο ανάλογα με τις ανάγκες δηλαδή με σειρά παραστατικού, με σειρά ημερομηνίας, με σειρά πελάτη κ.α.

Δυνατότητες πλοήγησης και αναζήτησης

Για παράδειγμα, στη λογιστική ο χρήστης μπορεί μέσα από ένα browser, να εντοπίσει και να επιλέξει ένα άρθρο με οποιοδήποτε κριτήριο όπως η αξία, ή ακόμη και με "έξυπνη" μάσκα μέσω της αιτιολογίας. Για παράδειγμα η μάσκα "*F?Π?α*18*" θα βρει τον λογαριασμό "ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕ Φ.Π.Α 23 % ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ" και θα παρακάμψει τα "λάθη" κεφαλαίων, πεζών, λατινικών, ελληνικών.