Εκτύπωση

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Ευρετήριο Άρθρου

utm10

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

 

Παραμετρική μέθοδος Λογιστικοποίησης

Ανάλογα με την πολιτική του λογιστηρίου, παρέχεται η επιλογή δύο μεθόδων λογιστικοποίησης άρθρων . Η μεν πρώτη λογιστικοποιεί απ' ευθείας κάθε νέα καταχώρηση άρθρου, ενώ η άλλη χαρακτηρίζει τα νέα άρθρα ως "άτυπα" και αφήνει στο χρήστη την πρωτοβουλία λογιστικοποίησής των. Παρέχονται προειδοποιητικά μηνύματα και προληπτικοί έλεγχοι (χρονικής περιόδου) σε σχέση με τις δυνατότητες λογιστικοποίησης.

Συνύπαρξη λογιστικοποιημένων και μη εγγραφών

Οι λογιστικοποιημένες εγγραφές συνυπάρχουν (στο ίδιο αρχείο και όχι σε προσωρινό) με τις άτυπες - πρόχειρες - αλογιστικοποίητες όμως κατά την προβολή τους στα πρίσματα διακρίνονται με ένδειξη και χρωματική διάκριση.
Επιλεκτική δυνατότητα στατιστικών και εκτυπώσεων (π.χ. ισοζύγια, καρτέλες, ημερολόγια) να περιλαμβάνουν ή όχι μη λογιστικοποιημένες εγγραφές (ΝΟΜΙΜΑ).

Προαιρετική λογιστικοποίηση εγγραφών Αναλυτικής λογιστικής

Εάν τηρείται αναλυτική λογιστική, η λογιστικοποίηση των άρθρων που την αφορούν δεν είναι υποχρεωτική.

Απαιτήσεις αγορών - πωλήσεων (ΜΥΦ/ΚΕΠΥΟ)

Καλύπτονται όλες οι προβλεπόμενες συγκεντρωτικές καταστάσεις αγορών - πωλήσεων, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι παρέχονται ένα πλήθος εργαλείων διασταύρωσης και ελέγχου των.

  • Αναδρομική ενημέρωση της ΚΕΠΥΟ Πελατών Προμηθευτών μετά το πέρας του οικονομικού έτους
  • Δυνατότητα καταχώρησης ταμειακών εγγραφών αγοράς ή δαπάνης με παράλληλη ενημέρωση της ΚΕΠΥΟ Πελατών Προμηθευτών.
  • Επέμβαση στα ήδη ενημερωμένα στοιχεία πελατών ή προμηθευτών που αφορούν τις καταστάσεις ΚΕΠΥΟ
  • Επιλεκτική εκτύπωση των Εντασσόμενων/ Άγνωστων/ Λοιπών εγγραφών στις Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ Πελατών Προμηθευτών
  • Δημιουργία αρχείου ΚΕΠΥΟ Πελατών Προμηθευτών
  • Αντιμετώπιση των Δελτίων συμψηφιστικών εγγραφών που αφορούν αγορές
  • Έλεγχος ορθότητας Α.Φ.Μ.