εαφδσσ

ΕΑΦΔΣΣ - Φορολογικός Μηχανισμός

 

Από 1/7/2003, οι επιχειρήσεις που εκδίδουν θεωρημένα παραστατικά μηχανογραφικά, είχαν την υποχρέωση να χρησιμοποιούν ειδικό φορολογικό μηχανισμό ψηφιακής σήμανσης με βάση την ΕΑΦΔΣΣ.

 

Με βάση τις διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών ( Κ.Φ.Α.Σ ) από  1/1/2013 παύει για τα Διαγνωστικά κέντρα η υποχρεωτική τήρηση του πρόσθετου βιβλίου Επίσκεψης Ασθενών και δημιουργείται η υποχρέωση έκδοσης των Αποδείξεων Λιανικών Συναλλαγών για τις υπηρεσίες προς τους πελάτες τους  με τη χρήση Φορολογικών Μηχανισμών του ν. 1809/1988 ΦΤΜ ή ΕΑΦΔΣΣ (Ειδική Ασφαλής Φορολογική Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων)


ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (FAQ)
Απαντήσεις σε διάφορα ερωτήματα που αφορούν τις εγκαταστάσεις με τα προγράμματα της ΣΥΝΠΑΝ

Τι σημαίνει «ΤΥΠΟΥ Α» και «ΤΥΠΟΥ Β»
Περιγραφή των διαφορών μεταξύ των λύσεων Τύπου Α' & Τύπου Β'

 

Ποια είναι η λύση της ΣΥΝΠΑΝ;
Περιγραφή της λύσης που επέλεξε η ΣΥΝΠΑΝ για τους πελάτες της

 


hl thireosΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ και Υπουργικές Αποφάσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ  (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)

ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Εκδοση, σήμανση και διαφύλαξη των φορολογικών στοιχείων που εκδίδονται μέσω Η/Υ με την χρησιμοποίηση Ειδικών Φορολογικών Μηχανισμών Σήμανσης