Εκτύπωση

Development Partners

saltnpepper

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Η ΣΥΝΠΑΝ software πιστεύει στις συνέργιες μεταξύ εταιριών λογισμικού οι οποίες δεν λειτουργούν ανταγωνιστικά αλλά αντίθετα διευρύνουν τις αγορές και προάγουν την τεχνολογία.

Διαθέτοντας μια ιδιαίτερα εκτενή τεχνογνωσία τόσο σε επίπεδο εφαρμογών, όσο και στην ανάπτυξη εργαλείων και τεχνολογιών λογισμικού επί 29ετία, η ΣΥΝΠΑΝ τη μεταφέρει σε συνεργάτες - συναδέλφους με σκοπό τη δημιουργία ισχυρών προϊόντων. Μερικά παραδείγματα συνεργασίας είναι :

  • Integration κάθετης εφαρμογής με σύστημα ULTIMO ERP ή άλλες επι μέρους εφαρμογές (π.χ. Λογιστική, Αποθήκη, Μισθοδοσία)
  • Εκμετάλλευση πλήθους υπο-εφαρμογών και εργαλείων
  • Λύσεις για θέματα ΕΑΦΔΣΣ τύπου Β' για την σήμανση των παραστατικών, χωρίς ανάγκη πιστοποίησης.

Αν έχετε εφαρμογές σε Clipper και θέλετε να τις

  • μετατρέψετε σε Windows για 32μπιτα ή 64μπιτα συστήματα
  • συνδέσετε με σύστημα Reporting
  • επεκτείνετε
  • συνδέσετε με άλλες εφαρμογές

τότε μπορείτε σε συνεργασία μαζί μας να γνωρίσετε τις δυνατότητες της Alaska Xbase++ και της τεχνολογίας XWin32 της ΣΥΝΠΑΝ της εταιρίας με τη τεράστια πείρα στον Clipper και στην Xbase++.